Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Umowa dostawy i montażu - zamawiamy stolarkę okienną i drzwiową oraz instalacje

Umowa dostawy i montażu - zamawiamy stolarkę okienną i drzwiową oraz instalacje

W praktyce powszechnie się przyjęło, że – z uwagi na kwestie podatkowe – konsumenci nie kupują okien, drzwi i instalacji jako towar, lecz nabywają usługę polegającą na ich dostawie i zamontowaniu. Jakie są skutki umów z dostawcami takich usług?
Co robić, gdy ktoś narusza nasze prawa właścicielskie?

Co robić, gdy ktoś narusza nasze prawa właścicielskie?

Zdarza się, i to nierzadko, że osoby trzecie bezprawnie i wbrew woli właściciela korzystają z jego nieruchomości. W takich sytuacjach nie jesteśmy bezradni. Warto wiedzieć, że przepisy prawa cywilnego dają nam całkiem skuteczny oręż.
Działka nad wodą. Czy można na niej budować?

Działka nad wodą. Czy można na niej budować?

Przebieg linii brzegowej decyduje o tym, czy i w jakiej odległości od wody będziemy się mogli budować. Przepisy nie wskazują jednak procedury jej wyznaczania. Na podstawie orzecznictwa sądowego i wskazówek nadzoru geodezyjno-kartograficznego przygotowaliśmy instrukcję postępowania dla inwestorów.
Jak będziemy segregować śmieci? Zmiana zasad ich odbioru i nowe obowiązki dla właścicieli domów

Jak będziemy segregować śmieci? Zmiana zasad ich odbioru i nowe obowiązki dla właścicieli domów

Trzeba będzie poświęcać więcej uwagi rozdzielaniu domowych odpadów na frakcje wyrzucane do oddzielnych koszy. Na dodatek jest niemal pewne, że wzrośnie cena za odbiór śmieci.
Kto może kupić działkę rolną. Nowe zasady w obrocie prywatnym

Kto może kupić działkę rolną. Nowe zasady w obrocie prywatnym

Od reguły, że tylko rolnikowi wolno kupić ziemię rolną, jest kilka wyjątków. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach mieszczuch może zostać właścicielem działki o takim przeznaczeniu. I kto może odziedziczyć nieruchomość rolną albo dostać ją w darowiźnie.
Błąd w akcie notarialnym – jak go naprawić, ile to kosztuje

Błąd w akcie notarialnym – jak go naprawić, ile to kosztuje

W treści aktów notarialnych, na podstawie których dokonywane są wpisy w księgach wieczystych nieruchomości, zdarzają się różne błędy. Niektóre z nich można skorygować w prosty sposób, inne wymagają skomplikowanej procedury. Lepiej ich jednak nie zostawiać, bo mogą mieć negatywne konsekwencje w przyszłości.
Wady domu – jak wygrać z deweloperem

Wady domu – jak wygrać z deweloperem

Już nie przez trzy, ale przez pięć lat deweloper ponosi odpowiedzialność za wady sprzedanej nieruchomości. To bardzo dobra zmiana, bo wady budynku mogą się nie ujawnić od razu, tylko dopiero na skutek jego osiadania albo długotrwałych opadów bądź mrozów. Jak dochodzić naprawy usterek? Co zrobić, jeśli nie da się ich usunąć?
Dom za opiekę i utrzymanie – umowa dożywocia

Dom za opiekę i utrzymanie – umowa dożywocia

Jest to jedna z form przeniesienia własności nieruchomości. Dla wielu osób może być bardzo korzystna ze względu na gwarancję utrzymania uzyskaną w zamian za oddaną nieruchomość. Warto wiedzieć, co można zapisać w umowie dożywocia, do czego zobowiązuje się nabywca, jakie prawa przysługują zbywcy i... czy można ją rozwiązać, jeśli okaże się złym pomysłem.
Jak uzyskać odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Jak uzyskać odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Wywłaszczenie działki z powodu planowanej budowy drogi lub innego obiektu użyteczności publicznej może spowodować, że jej właścicielowi pozostaje walczyć o odszkodowanie. Musi więc wiedzieć, według jakich zasad powinno być ustalone i jak się odwoływać od niekorzystnych decyzji.
Egzekucja z nieruchomości. Jak się bronić, gdy komornik ma zająć dom

Egzekucja z nieruchomości. Jak się bronić, gdy komornik ma zająć dom

Za niepłacenie podatków lub rat kredytu można stracić dom. Egzekucja z nieruchomości jest bowiem jednym ze sposobów dochodzenia roszczeń. Co prawda długotrwałym i skomplikowanym, ale skutecznym, gdy długi właściciela nieruchomości są wysokie. Często samo wszczęcie takiej egzekucji skłania go do ich spłaty.
Wszystko o zadatku. Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Wszystko o zadatku. Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Jak zabezpieczyć transakcję, żeby doszła do skutku, a przynajmniej nie być stratnym, jeśli kontrahent wycofa się z umowy.
Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Taka umowa poprzedza większość transakcji sprzedaży nieruchomości. Jest to wygodny instrument prawny, ponieważ zabezpiecza interesy zarówno kupującego, jak i sprzedawcy. Od jej formy i treści zależy jednak, jak silną stanowi gwarancję zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży.
Jak wykazać prawo do nieruchomości

Jak wykazać prawo do nieruchomości

Jednym z warunków uzyskania pozwolenia na zabudowanie nieruchomości jest wykazanie prawa do dysponowania nią na cele budowlane. To – wydawałoby się – proste zagadnienie budzi wiele wątpliwości. Szczególnego znaczenia nabierają rozwiązania przyjmowane w praktyce, które znalazły potwierdzenie w orzecznictwie sądowym.
Rozwód a księga wieczysta

Rozwód a księga wieczysta

W wyniku orzeczenia przez sąd rozwodu powstają szczególne skutki w sferze stanu prawnego nieruchomości stanowiących wspólną własność małżonków. Warto dopilnować, żeby miał on odzwierciedlenie w zapisach księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków. To ważne dla byłych małżonków i ewentualnych nabywców tych nieruchomości.
Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

Brak planu miejscowego bywa pretekstem dla władz samorządowych do zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Inwestor, zamiast rezygnować z planowanego przedsięwzięcia czy odkładać je na później, powinien wykorzystać środki, dzięki którym można wznowić postępowanie.
Nowy plan miejscowy. Kiedy może być pobrana opłata planistyczna

Nowy plan miejscowy. Kiedy może być pobrana opłata planistyczna

Możliwość zagospodarowania nieruchomości jest podstawowym czynnikiem wpływającym na jej wartość. Uchwalenie nowego planu miejscowego może więc podnieść – i to znacząco – jej cenę. W pewnych sytuacjach trzeba się podzielić takim przysporzeniem z gminą.