Umowa dostawy i montażu

Zamawiamy stolarkę okienną i drzwiową oraz instalacje

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

W praktyce powszechnie się przyjęło, że – z uwagi na kwestie podatkowe – konsumenci nie kupują okien, drzwi i instalacji jako towar, lecz nabywają usługę polegającą na ich dostawie i zamontowaniu. Jakie są skutki umów z dostawcami takich usług?

Zawierając umowę o dostawę i montaż okien, drzwi lub instalacji, stajemy się stroną tej umowy, a tym samym podmiotem wynikających z niej praw i obowiązków. Wszystko jest jasne, dopóki relacja z naszym kontrahentem przebiega bezkonfliktowo. Strony realizują postanowienia umowy zgodnie ze swoją wolą, w związku z czym nikomu nie zależy na ich szczegółowej interpretacji. Problem pojawia się oczywiście w sytuacji, gdy dojdzie do sporu. Wówczas każda ze stron zaczyna interpretować klauzule umowne inaczej, w najbardziej korzystny dla siebie sposób. Jeśli nie uda rozwiązać się konfliktu polubownie, konieczne będzie wystąpienie do sądu powszechnego, który w takiej sytuacji jako kluczowe uzna określenie rodzaju umowy łączącej nas z kontrahentem.

umowa-dostawy-i-montazu-okien-oraz-instalacji.jpeg
Z wykonawcami takich prac jak dostawa z montażem okien, drzwi, bramy garażowej i instalacji wewnętrznych zawieramy umowy o dzieło. Przedmiotem takiej jest nie budynek czy jego część, lecz element wyposażenia. fot. Marcin Czechowicz

W artykule znajdziesz:

  • wyjaśnienie, czy z dostawcą okien lub instalacji łączy nas umowa o dzieło, czy też umowa o roboty budowlane, oraz jakie to ma znaczenie praktyczne
  • listę praw i obowiązków stron umowy o dostawę i montaż
  • podpowiedź, co zapisać w umowie dostawy i montażu
  • omówienie roszczeń przysługujących inwestorowi w ramach rękojmi za wady i gwarancji
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 8/2019 Tekst Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
warto przeczytać
tematy z okładki
Dom niezależny od mediów
Najłatwiej jest wybudować dom na działce z wygodnym dostępem do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu. Kiedy chce się mieszkać...
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
Impregnaty techniczne do drewna konstrukcyjnego
Wszystkie konstrukcje drewniane wymagają zabezpieczenia przed wilgocią, wodą, grzybami, owadami oraz ogniem. Zobaczmy, jakie impregnaty techniczne rekomendują ich producenci.
IMPREGNACJA DREWNA