Egzekucja z nieruchomości

Jak się bronić, gdy komornik ma zająć dom

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Za niepłacenie podatków lub rat kredytu można stracić dom. Egzekucja z nieruchomości jest bowiem jednym ze sposobów dochodzenia roszczeń. Co prawda długotrwałym i skomplikowanym, ale skutecznym, gdy długi właściciela nieruchomości są wysokie. Często samo wszczęcie takiej egzekucji skłania go do ich spłaty.

Egzekucja z nieruchomości

rys. Tomasz Wawer

W obu przypadkach – gdy dłużnik nie uiścił ciążącego na nim zobowiązania podatkowego i gdy nie spłaca w ustalonych terminach rat kredytowych – zasady przeprowadzania egzekucji są podobne, choć regulują je odrębne przepisy (odpowiednio ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  i Kodeks postępowania cywilnego).

Za długi odpowiadamy całym majątkiem, co oznacza, że wierzyciel może – wedle własnego uznania – prowadzić egzekucję z naszego wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych, ruchomości i wreszcie z nieruchomości (lub jej ułamkowej części,a także prawa użytkowania wieczystego). Dotyczy to również kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości. Gdyby kwota uzyskana z odebranej i sprzedanej na licytacji nieruchomości okazała się niższa od długu, bank może sięgnąć również po inne składniki majątku kredytobiorcy.

W artykule znajdziesz:

  • objaśnienie takich terminów jak skarbowy i bankowy tytuł egzekucyjny
  • omówienie procedury egzekucyjnej od wysłania dłużnikowi upomnienia aż do zlicytowania jego mienia
  • wskazówki, jak się bronić przed egzekucją z nieruchomości, a przynajmniej opóźnić licytację
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 1/2015 Tekst Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
warto przeczytać