prawo własności

Wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości

Prowadzone przez urzędników postępowania wywłaszczeniowe często bywają wadliwe, co powoduje, że odebranie lub ograniczenie prawa własności odbywa się w sposób nieuprawniony. Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji.
Wypowiedzenie najmu lokalu

Wypowiedzenie najmu lokalu

Właściciel nieruchomości mieszkaniowej, który chce ją wynająć, musi wybrać między umową najmu na czas oznaczony albo nieoznaczony. Która z nich w sytuacji kryzysowej pozwoli szybciej pozbyć się niechcianego lokatora? Jaki okres wypowiedzenia przysługuje lokatorowi, a jaki wynajmującemu?
Czy można ukarać grzywną za brak ekspertyzy

Czy można ukarać grzywną za brak ekspertyzy

Jeśli nadzór budowlany zażąda od nas przedłożenia oceny lub ekspertyzy technicznej domu, a my nie spełnimy tego żądania, wykonanie tych opracowań może zostać zlecone na nasz koszt. Nakładanie grzywny administracyjnej w takiej sytuacji jest, zdaniem sądu, niedopuszczalne.
Własność zamiast użytkowania wieczystego - nowe przepisy

Własność zamiast użytkowania wieczystego - nowe przepisy

Czy warto od razu wnieść całą opłatę za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności? Jak przyspieszyć wydanie zaświadczenia?
Oświadczenie o prawie do nieruchomości. Jak wypełnić załącznik do zgłoszenia i wniosku o pozwolenie na budowę

Oświadczenie o prawie do nieruchomości. Jak wypełnić załącznik do zgłoszenia i wniosku o pozwolenie na budowę

Nieprawidłowe wypełnienie tego, z pozoru prostego, formularza znacznie wydłuża postępowanie i może skutkować poniesieniem dodatkowych kosztów.
Nowy ryczałt od najmu. Kto zapłaci więcej

Nowy ryczałt od najmu. Kto zapłaci więcej

Z niskiej preferencyjnej stawki opodatkowania mogą w całości korzystać tylko te osoby, które – zdaniem ustawodawcy – nie bogacą się na najmie za bardzo.
Dom za opiekę i utrzymanie – umowa dożywocia

Dom za opiekę i utrzymanie – umowa dożywocia

Jest to jedna z form przeniesienia własności nieruchomości. Dla wielu osób może być bardzo korzystna ze względu na gwarancję utrzymania uzyskaną w zamian za oddaną nieruchomość. Warto wiedzieć, co można zapisać w umowie dożywocia, do czego zobowiązuje się nabywca, jakie prawa przysługują zbywcy i... czy można ją rozwiązać, jeśli okaże się złym pomysłem.
Dziedziczenie długów. Co zrobić, gdy dostaniesz zadłużoną nieruchomość?

Dziedziczenie długów. Co zrobić, gdy dostaniesz zadłużoną nieruchomość?

Niedawno zmieniły się zasady dziedziczenia zadłużonych spadków. Obecne przepisy chronią spadkobierców przed nieświadomym przyjęciem długu. W najgorszym wypadku muszą oni oddać to, co odziedziczyli. Nadal mogą też kłopotliwy spadek odrzucić.
Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność

Jak przekształcić użytkowanie wieczyste we własność

Do niedawna większość użytkowników wieczystych mogła przekształcić przysługujące im prawo do nieruchomości we własność. Po ostatnim wyroku Trybunału Konstytucyjnego możliwość ta została znacznie ograniczona.
Jak uzyskać odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Jak uzyskać odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Wywłaszczenie działki z powodu planowanej budowy drogi lub innego obiektu użyteczności publicznej może spowodować, że jej właścicielowi pozostaje walczyć o odszkodowanie. Musi więc wiedzieć, według jakich zasad powinno być ustalone i jak się odwoływać od niekorzystnych decyzji.
Egzekucja z nieruchomości. Jak się bronić, gdy komornik ma zająć dom

Egzekucja z nieruchomości. Jak się bronić, gdy komornik ma zająć dom

Za niepłacenie podatków lub rat kredytu można stracić dom. Egzekucja z nieruchomości jest bowiem jednym ze sposobów dochodzenia roszczeń. Co prawda długotrwałym i skomplikowanym, ale skutecznym, gdy długi właściciela nieruchomości są wysokie. Często samo wszczęcie takiej egzekucji skłania go do ich spłaty.
Opłaty za wpis do księgi wieczystej

Opłaty za wpis do księgi wieczystej

Czym są opaty wieczystoksięgowe i co się z nimi łączy? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.
Jak wykazać prawo do nieruchomości

Jak wykazać prawo do nieruchomości

Jednym z warunków uzyskania pozwolenia na zabudowanie nieruchomości jest wykazanie prawa do dysponowania nią na cele budowlane. To – wydawałoby się – proste zagadnienie budzi wiele wątpliwości. Szczególnego znaczenia nabierają rozwiązania przyjmowane w praktyce, które znalazły potwierdzenie w orzecznictwie sądowym.
Rozwód a księga wieczysta

Rozwód a księga wieczysta

W wyniku orzeczenia przez sąd rozwodu powstają szczególne skutki w sferze stanu prawnego nieruchomości stanowiących wspólną własność małżonków. Warto dopilnować, żeby miał on odzwierciedlenie w zapisach księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków. To ważne dla byłych małżonków i ewentualnych nabywców tych nieruchomości.
Gdy jeden dom ma kilku właścicieli. Zasady zarządzania nieruchomością wspólną

Gdy jeden dom ma kilku właścicieli. Zasady zarządzania nieruchomością wspólną

Gdy w jednym domu mieszka kilka rodzin albo mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych korzystają ze wspólnej drogi, łatwo o konflikt. Można go uniknąć, jeśli współwłaściciele znają zasady zarządzania nieruchomością wspólną.
Nie sprzedasz, komu chcesz. Ograniczenia w sprzedaży nieruchomości

Nie sprzedasz, komu chcesz. Ograniczenia w sprzedaży nieruchomości

Nie zawsze właściciel ma swobodę w zbywaniu swojej nieruchomości. Może go w tym ograniczać przysługujące komuś prawo pierwokupu albo odkupu. Wyjaśniamy, na czym to polega, oraz omawiamy, na jakich zasadach odbywa się wywłaszczenie.