Kto może kupić działkę rolną

Nowe zasady w obrocie prywatnym

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Od reguły, że tylko rolnikowi wolno kupić ziemię rolną, jest kilka wyjątków. Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach mieszczuch może zostać właścicielem działki o takim przeznaczeniu. I kto może odziedziczyć nieruchomość rolną albo dostać ją w darowiźnie.

Przepisy regulujące obrót nieruchomościami rolnymi zawierają od 30 kwietnia 2016 r. ograniczenia, które – zgodnie z intencją ustawodawcy – mają zapobiegać masowemu nabywaniu ich przez cudzoziemców i przeciwdziałać spekulacji. Niestety, przyjęte rozwiązania nie są korzystne również dla Polaków chcących kupić bądź sprzedać ziemię rolną. Obecnie zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego:

  • nieruchomości rolne mogą nabywać wyłącznie rolnicy indywidualni – poza omówionymi poniżej wyjątkami;
  • nawet rolnicy nie dokupią ziemi, jeśli wskutek transakcji powierzchnia ich gospodarstwa miałaby przekroczyć 300 ha;
  • nabywca nieruchomości rolnej ma obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego;
  • prawo pierwokupu przysługujące dzierżawcy i Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) zostało poszerzone w stosunku do przepisów obowiązujących przed nowelizacją ustawy.

Powyższymi regulacjami objęto również nabycie gospodarstwa rolnego, chociaż transakcje, w których dochodzi do przeniesienia własności gospodarstwa stanowiącego zorganizowaną całość gospodarczą, są rzadkością.

 

 

Kto może kupić działkę rolną
rys. Tomasz Wawer

W artykule znajdziesz:

  • wskazanie, jakie nieruchomości rolne można kupować i sprzedawać bez ograniczeń
  • zasady nabywania pozostałych gruntów rolnych (w tym ich dziedziczenia i przekazywania w darowiźnie)
  • wyjątki od powyższych zasad, w tym kupno za zgodą agencji rolnej
  • obowiązki ciążące na nabywcy ziemi rolnej
  • wyjaśnienie, komu przysługuje status rolnika
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 2/2017 Tekst Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
warto przeczytać
tematy z okładki
Bezpieczna wentylacja w czasie epidemii i po niej
Do wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie, trzeba dostarczać świeże powietrze, przynajmniej do oddychania. Dlatego systemy wentylacji mamy dzisiaj wszędzie...
REKUPERATOR