Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

W jakiej formie, co w niej zapisać

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Taka umowa poprzedza większość transakcji sprzedaży nieruchomości. Jest to wygodny instrument prawny, ponieważ zabezpiecza interesy zarówno kupującego, jak i sprzedawcy. Od jej formy i treści zależy jednak, jak silną stanowi gwarancję zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży.

Umowę przedwstępną warto zawierać w sytuacji, gdy z jakichś powodów nie może jeszcze dojść do zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży. Przykładowo takim powodem może być brak środków finansowych i konieczność zaciągnięcia kredytu przez kupującego, chęć „zaklepania” sobie nieruchomości, która się jeszcze nie zmaterializowała (na przykład domu w trakcie budowy), oczekiwanie na wydzielenie działki lub istnienie w księdze wieczystej zapisów wymagających usunięcia.

Skutki umowy przedwstępnej

W tej umowie jedna ze stron lub obie strony transakcji zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (art. 389 Kodeksu cywilnego).

Skutki umowy zależą od ustaleń stron oraz od formy jej zawarcia (może to być zwykła umowa pisemna lub akt notarialny). Co się dzieje, gdy jedna ze stron chce się wycofać z umówionej transakcji? Strony mogą postanowić w umowie przedwstępnej, że w razie niedojścia do skutku umowy ostatecznej (zwanej też przyrzeczoną bądź definitywną ...

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

rys. Tomasz Wawer

W artykule znajdziesz:

  • listę postanowień, które trzeba obowiązkowo umieścić w umowie przedwstępnej i które warto w niej zapisać dla lepszej ochrony własnych interesów
  • wskazanie różnicy między zwykłą a notarialną umową przedwstępną w zakresie ich skutków prawnych dla stron umowy i kosztu zawarcia
  • wzór zwykłej umowy przedwstępnej
  • wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności umowy zawartej w formie aktu notarialnego
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 5/2014 Tekst Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
warto przeczytać
tematy z okładki
Bezpieczna wentylacja w czasie epidemii i po niej
Do wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie, trzeba dostarczać świeże powietrze, przynajmniej do oddychania. Dlatego systemy wentylacji mamy dzisiaj wszędzie...
REKUPERATOR