Iwona Sysik-Oliwa

Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie z projektantem?

Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie z projektantem?

Umowa o prace projektowe dotyczy dzieła objętego prawem autorskim, a więc mają do niej zastosowanie przepisy zarówno Kodeksu cywilnego, jak i Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Warto je poznać, żeby znać swoje prawa i nie przegapić ważnych terminów.
Umowa dożywocia - alternatywa dla sprzedaży, darowizny i zapisania nieruchomości w testamencie

Umowa dożywocia - alternatywa dla sprzedaży, darowizny i zapisania nieruchomości w testamencie

Ta forma przeniesienia własności nieruchomości może być bardzo korzystna dla osób starszych o niskich dochodach. W ten sposób mogą sobie zapewnić prawo do dalszego zamieszkiwania dotychczasowego lokum i jednocześnie uzyskać środki na utrzymanie do końca życia.
Reklamacja materiałów budowlanych. Jak skutecznie dochodzić praw z rękojmi i gwarancji

Reklamacja materiałów budowlanych. Jak skutecznie dochodzić praw z rękojmi i gwarancji

Jeżeli sprzedawca lub producent uchylają się od odpowiedzialności za wady sprzedanego produktu, warto wykorzystać wszystkie dostępne sposoby ochrony własnych interesów.
Zwiększenie powierzchni domu

Zwiększenie powierzchni domu

Lista niezbędnych czynności zależy od tego, czy dom stoi na działce objętej prawem własności, czy też w użytkowaniu wieczystym. Istotne jest także, czy w wyniku robót powstał oddzielny lokal i jakie plany ma wobec niego właściciel domu.
Przed budową domu: gdzie szukać ważnych informacji o działce, wykonawcy, deweloperze

Przed budową domu: gdzie szukać ważnych informacji o działce, wykonawcy, deweloperze

Podczas planowania i realizowania budowy domu będziemy potrzebować wielu informacji. Większość z nich możemy znaleźć bez problemu i bez ponoszenia kosztów, jeśli tylko wiemy, gdzie szukać.
Mediacje. Kto i jak je prowadzi, jakie są koszty

Mediacje. Kto i jak je prowadzi, jakie są koszty

Kto choć raz miał sprawę w sądzie, wie, ile czasu, pieniędzy i nerwów to kosztuje. Istnieje jednak alternatywa dla długich i kosztownych postępowań sądowych. Jest nią mediacja.
Umowa o roboty budowlane. Co wynika z nowych przepisów?

Umowa o roboty budowlane. Co wynika z nowych przepisów?

Jakie są zasady zatrudniania podwykonawców? Kiedy uznaje się, że inwestor wyraził na to zgodę? Jakie są tego konsekwencje? To ważne pytania, bo obecność podwykonawcy na placu budowy może mieć poważne skutki dla inwestora.
Jak sporządzić umowę o roboty budowlane

Jak sporządzić umowę o roboty budowlane

Wykonawca zobowiązuje się w niej do wybudowania określonego obiektu zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor – do dokonania wymaganych przez przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót (czyli przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu) oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Co zapisać w umowie o dzieło

Co zapisać w umowie o dzieło

Im dokładniej określimy przedmiot umowy, tym łatwiej będzie wyegzekwować jej wykonanie. Najlepiej jest w załączniku do umowy zamieścić szczegółowe wyliczenie prac do wykonania i materiałów, jakie mają być do nich użyte.
Jak zlecić kierowanie budową i nadzór nad nią

Jak zlecić kierowanie budową i nadzór nad nią

Jeśli kierownika budowy zatrudnia generalny wykonawca, inwestor nie zawiera z nim odrębnej umowy. Powinien wówczas zatrudnić zaufanego inspektora nadzoru, który w jego imieniu będzie kontrolował przebieg i jakość prac.
Dziedziczenie. Co może uzyskać osoba pominięta w testamencie

Dziedziczenie. Co może uzyskać osoba pominięta w testamencie

Zdarza się, że ktoś zapisze swój majątek w testamencie obcej osobie (jakiejś organizacji albo opiekunowi) zamiast rodzinie albo nie podzieli go po równo między dzieci. W takiej sytuacji osoby z najbliższej rodziny zmarłego, które czują się pokrzywdzone, mogą się domagać wypłaty zachowku. Ile im się należy? Jak mają dochodzić swego?
Kto po kim dziedziczy, czyli jak zadbać, żeby spadek trafił we właściwe ręce. Dziedziczenie w praktyce

Kto po kim dziedziczy, czyli jak zadbać, żeby spadek trafił we właściwe ręce. Dziedziczenie w praktyce

Każdy może dowolnie zadysponować swoim majątkiem lub jego poszczególnymi składnikami na wypadek śmierci. Jeśli jednak nie sporządzimy testamentu, spadek odziedziczą spadkobiercy ustawowi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
Jak zlokalizować budynek na działce? Minimalna odległość od sąsiednich obiektów i granic działki

Jak zlokalizować budynek na działce? Minimalna odległość od sąsiednich obiektów i granic działki

Wśród przepisów, które mają największe znaczenie dla inwestorów domów jednorodzinnych, są te regulujące lokalizację budynku na działce. Sprawdź, jak przepisy ograniczają możliwości zabudowy na Twojej działce.
Dziedziczenie długów. Co zrobić, gdy dostaniesz zadłużoną nieruchomość?

Dziedziczenie długów. Co zrobić, gdy dostaniesz zadłużoną nieruchomość?

Niedawno zmieniły się zasady dziedziczenia zadłużonych spadków. Obecne przepisy chronią spadkobierców przed nieświadomym przyjęciem długu. W najgorszym wypadku muszą oni oddać to, co odziedziczyli. Nadal mogą też kłopotliwy spadek odrzucić.
Kupno ziemi rolnej

Kupno ziemi rolnej

Czy po wejściu w życie nowych regulacji dotyczących obrotu ziemią rolną może ją nabyć osoba, która nie jest rolnikiem? W praktyce będzie to trudne.
Poznaj swoje prawa. Kiedy i jak zgłaszać skargę na urząd

Poznaj swoje prawa. Kiedy i jak zgłaszać skargę na urząd

Od 15 sierpnia 2015 r. mamy więcej możliwości obrony swoich praw, jeśli urząd nie załatwia naszej sprawy w terminie. Można nawet uzyskać rekompensatę finansową. Podpowiadamy, jakie działania podjąć, żeby do tego doprowadzić.