Do czego jest potrzebny notariusz

Ile kosztują jego usługi

Iwona Sysik-Oliwa
Iwona Sysik-Oliwa

Niektóre czynności prawne muszą być przeprowadzone przed notariuszem, bo bez tego byłyby nieważne. Są też takie sprawy, w których nie trzeba, ale po prostu warto sporządzić akt notarialny.

W kancelarii notarialnej możemy załatwić między innymi takie sprawy:

 • sporządzenie aktu notarialnego – na przykład dla umowy sprzedaży albo darowizny nieruchomości;
 • spisanie testamentu;
 • uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • poświadczenie podpisu;
 • doręczenie wskazanej osobie oświadczenia – na przykład o skorzystaniu z prawa pierwokupu albo o odstąpieniu od umowy;
 • spisanie protokołu uchwały wspólnoty mieszkaniowej;
 • przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów;
 • uzyskanie wypisu, odpisu lub wyciągu z dokumentów – mają one taką moc prawną jak oryginał;
 • sporządzenie projektu aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej.

Dokumenty sporządzone przez notariusza mają charakter dokumentów urzędowych. Warto też pamiętać, że notariusz jako osoba zaufania publicznego jest obowiązany sporządzać umowy w sposób zrozumiały i przejrzysty, dbać o należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów stron umowy, udzielać im niezbędnych wyjaśnień oraz zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z dokonywaną czynnością. Notariusze ...

rys. Tomasz Wawer

W artykule znajdziesz:

 • stawki opłat pobieranych za poszczególne czynności notarialne
 • listę umów i innych czynności prawnych wymagających formy aktu notarialnego
 • korzyści wynikające z powierzenia notariuszowi sporządzenia umowy przedwstepnej i testamentu
 • zasady deponowania w kancelarii notarialnej pieniędzy lub dokumentów
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 2/2019 Tekst Iwona Sysik-Oliwa, radca prawny
tematy z okładki
Panele fotowoltaiczne - rodzaje i zasada działania
Panele PV przetwarzają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną - tak zwaną zieloną, bo powstającą ze źródła odnawialnego. Można ją wykorzystać...
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
Cegły ceramiczne na nietynkowane mury i nawierzchnie
Bogata kolorystyka i wielość formatów sprawiają, że cegła doskonale wpisuje się w każdą architekturę. Poznajmy rodzaje wyrobów i ich parametry,...
CEGLANA ŚCIANA