umowa o roboty budowlane

Odbiór robót budowlanych w umowie - jak zabezpieczyć interesy inwestora

Odbiór robót budowlanych w umowie - jak zabezpieczyć interesy inwestora

O właściwym uregulowaniu odbioru wykonanych prac należy pomyśleć już na etapie zawierania umowy o roboty budowlane. Warto w niej zapisać odpowiednie, kompletne i niebudzące wątpliwości postanowienia umowne.
Umowa z wykonawcą robót budowlanych. Co powinno się w niej znaleźć?

Umowa z wykonawcą robót budowlanych. Co powinno się w niej znaleźć?

Rzetelny wykonawca zrealizuje prace budowlane terminowo oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i projektem budowlanym, a przy okazji będzie respektować budżet kontrahenta. Jak takiego znaleźć i jak się z nim umówić?
Czego nie robić na budowie. 13 rad dla początkujących

Czego nie robić na budowie. 13 rad dla początkujących

Wprawdzie można uczyć się na własnych błędach, ale budowa to zbyt kosztowne przedsięwzięcie, żeby traktować ją jak zabawkę edukacyjną. Zapraszamy na przyspieszony kurs inwestorskiej samoobrony, który pozwoli uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przez tych, co budują...
Umowa o roboty budowlane. Co wynika z nowych przepisów?

Umowa o roboty budowlane. Co wynika z nowych przepisów?

Jakie są zasady zatrudniania podwykonawców? Kiedy uznaje się, że inwestor wyraził na to zgodę? Jakie są tego konsekwencje? To ważne pytania, bo obecność podwykonawcy na placu budowy może mieć poważne skutki dla inwestora.
Umowa o roboty budowlane – GOTOWY WZÓR

Umowa o roboty budowlane – GOTOWY WZÓR

Pobierz wzór umowy o roboty budowlane dla inwestorów powierzających całość prac budowlanych jednemu wykonawcy.
Umowa z kierownikiem budowy

Umowa z kierownikiem budowy

Pobierz gotowy wzór umowy-zlecenia dla inwestorów, którzy budują systemem gospodarczym, zlecając wykonanie poszczególnych prac różnym ekipom budowlanym, i sami zatrudniają kierownika budowy.
Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego

Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego

Pobierz wzór umowy-zlecenia dla inwestorów, którzy zdecydują się na zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego, niezależnie od tego, czy budowa jest prowadzona systemem gospodarczym, czy zlecana kompleksowo jednemu wykonawcy.
Jak sporządzić umowę o roboty budowlane

Jak sporządzić umowę o roboty budowlane

Wykonawca zobowiązuje się w niej do wybudowania określonego obiektu zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor – do dokonania wymaganych przez przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót (czyli przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu) oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.
Wzór umowy o roboty budowlane – wykonanie dachu

Wzór umowy o roboty budowlane – wykonanie dachu

Pobierz wzór umowy dla osób, które zlecają wykonanie robót budowlanych objętych projektem budowlanym i dotyczących elementu budynku, na przykład robót ciesielsko-dekarskich.
Co zapisać w umowie o dzieło

Co zapisać w umowie o dzieło

Im dokładniej określimy przedmiot umowy, tym łatwiej będzie wyegzekwować jej wykonanie. Najlepiej jest w załączniku do umowy zamieścić szczegółowe wyliczenie prac do wykonania i materiałów, jakie mają być do nich użyte.
Wzór umowy o dzieło – montaż okien i drzwi

Wzór umowy o dzieło – montaż okien i drzwi

Pobierz gotowy wzór umowy dla osób, które zamawiają łącznie dostawę z montażem okien, drzwi lub bramy garażowej.
Wzór umowy o dzieło – montaż instalacji

Wzór umowy o dzieło – montaż instalacji

Pobierz gotowy wzór umowy dla osób, które zamawiają wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych.
Jak zlecić kierowanie budową i nadzór nad nią

Jak zlecić kierowanie budową i nadzór nad nią

Jeśli kierownika budowy zatrudnia generalny wykonawca, inwestor nie zawiera z nim odrębnej umowy. Powinien wówczas zatrudnić zaufanego inspektora nadzoru, który w jego imieniu będzie kontrolował przebieg i jakość prac.
Dodatek do „Muratora”: WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady ekspertów

Dodatek do „Muratora”: WZORY UMÓW na prace budowlano-remontowe + rady ekspertów

Pobierz gotowe wzory umów do wypełnienia – mamy dla Ciebie 6 różnych umów, które wykorzystasz, gdy zlecasz poszczególne etapy budowy i wykończenia domu różnym wykonawcom, m.in. wzór umowy na montaż instalacji, montaż okien i drzwi, wykonanie dachu, umowy z kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru.
Wykonawca opóźnia prace? Sprawdź, kiedy żądać wypłacenia kary

Wykonawca opóźnia prace? Sprawdź, kiedy żądać wypłacenia kary

Opóźnienie prac budowlanych i remontowych jest bolączką wielu inwestorów. Dobrym sposobem na zdyscyplinowanie wykonawcy może być zapisanie w umowie kar za niedotrzymanie terminu. Jak sformułować takie postanowienie i jak wyegzekwować tę karę?
Rady dla planujących budowę

Rady dla planujących budowę

Zebraliśmy grono ekspertów. Każdy z nich ma wiele praktycznych rad, które pozwolą mądrze zaplanować budowę i rozpocząć ją już w przyszłym roku. Musi się udać!