Rękojmia na rynku nieruchomości

Przepisy i ich zastosowanie

Marcin Moneta
Marcin Moneta

Instytucja rękojmi to niezwykle cenna regulacja prawna, która chroni interesy także uczestników obrotu na rynku nieruchomości. Co więcej – w ostatnich latach zasady funkcjonowania rękojmi znacznie się zmieniły na korzyść nabywców mieszkań, domów, gruntów, lokali użytkowych i innych nieruchomości.

Rękojmia przy zakupie nieruchomości.jpeg
fot. Rys. Tomasz Wawer

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne rzeczy, czyli właśnie rękojmia, wynika z przepisów ustawy, a nie z umowy stron transakcji. Co więcej – nie zależy ona od winy sprzedawcy, ma bowiem charakter absolutny. Nawet jeśli sprzedający nie zawinił, zbywając rzecz wadliwą, on za wadę odpowiada.

Instytucja rękojmi została uregulowana w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Po zmianie przepisów w 2014 r. wydłużony został czas, przez jaki sprzedane rzeczy są objęte rękojmią. Dla rzeczy ruchomych są to dwa lata, natomiast dla nieruchomości rękojmia działa przez pięć lat.

Rękojmia dotyczy wad fizycznych i prawnych sprzedanej rzeczy. Tu dochodzimy do jednej z najważniejszych kwestii: otóż sprzedający w każdych okolicznościach, w przypadku wystąpienia wad nieruchomości, odpowiada z tytułu rękojmi – chyba że kupujący przed dokonaniem transakcji wiedział o tych wadach lub w umowie strony ograniczyły bądź całkowicie wyłączyły rękojmię.

W artykule znajdziesz:

  • Kiedy można wyłączyć lub ograniczyć rękojmię
  • Jakie wady może mieć nieruchomość
  • Jakie uprawnienia ma kupujący
  • Co w razie wady prawnej
  • Jak długo przysługuje rękojmia
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 12/2019 Marcin Moneta
warto przeczytać
tematy z okładki
Bezpieczna wentylacja w czasie epidemii i po niej
Do wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie, trzeba dostarczać świeże powietrze, przynajmniej do oddychania. Dlatego systemy wentylacji mamy dzisiaj wszędzie...
REKUPERATOR