Maciej Rokiel

Niebezpieczna wilgoć. Jakie są przyczyny zawilgoceń?

Niebezpieczna wilgoć. Jakie są przyczyny zawilgoceń?

Wilgoć wpływa niekorzystnie na warunki życia i zdrowie mieszkańców. Niekiedy stanowi zagrożenie dla samego budynku. Woda może powodować zniszczenie tynków i elewacji, pogorszenie termoizolacyjności przegród, a nawet degradację struktury ściany.
Ochrona budynku przed wilgocią gruntową. Zasady izolowania piwnic i fundamentów

Ochrona budynku przed wilgocią gruntową. Zasady izolowania piwnic i fundamentów

Kluczową rolę odgrywa hydroizolacja fundamentów. Zarówno przy budowie nowych, jak i renowacji starych budynków rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zawarte w projekcie muszą być dostosowane do terenu.
Najczęstsze przyczyny wilgoci w starym domu

Najczęstsze przyczyny wilgoci w starym domu

Wilgoć jest problemem wielu starych domów i podstawowym kłopotem remontujących. Jeśli jednak nie znajdzie się pierwotnej przyczyny zawilgocenia elementów lub całego obiektu, miejscowe naprawy i doraźne remonty nie przyniosą trwałego efektu.
Wtórna izolacja pionowa – materiały i metody

Wtórna izolacja pionowa – materiały i metody

Zawsze koniecznym elementem renowacji jest odtworzenie izolacji pionowej ścian piwnicy, aż do poziomu posadzki w piwnicy, a najlepiej aż do zewnętrznej krawędzi spodu ław.
Hydroizolacja nowego domu. Materiały i wskazówki wykonawcze

Hydroizolacja nowego domu. Materiały i wskazówki wykonawcze

Izolacja na ławach to pierwsza izolacja pozioma, którą wykonuje się w trakcie wznoszenia fundamentów. Materiał hydroizolacyjny układa się na wierzchu ław na całej ich szerokości. Najbardziej popularnym materiałem jest tu papa.
Wtórna izolacja pozioma. Wykonanie izolacji w istniejącym budynku

Wtórna izolacja pozioma. Wykonanie izolacji w istniejącym budynku

W starych budynkach z reguły nie ma izolacji poziomych. W nowszych jej niepoprawne wykonanie to jedna z częstych przyczyn zawilgocenia fundamentów i piwnic. Zwykle ten problem występuje jednocześnie z innymi mankamentami lub uszkodzeniami.
Tynki renowacyjne: właściwości i zastosowanie

Tynki renowacyjne: właściwości i zastosowanie

W starych zawilgoconych budynkach często można zobaczyć na ścianach wykwity solne. Wytrącające się sole oddziałują destrukcyjnie. Najpierw zniszczeniu ulegają farby, w dalszym etapie tynki, a na końcu, o ile nie podejmie się odpowiednio wcześnie naprawy, nawet mur.
Niski i szczelny próg w drzwiach tarasowych i balkonowych

Niski i szczelny próg w drzwiach tarasowych i balkonowych

Niskie przejścia na balkon czy taras są atrakcyjne i wygodne, jednak trzeba je dobrze zaprojektować i odpowiednio wykonać. Szczególnej uwagi wymaga uszczelnienie progu drzwi.
Budynki na skarpie: hydroizolacja fundamentów schodkowych

Budynki na skarpie: hydroizolacja fundamentów schodkowych

Budynki na skarpie często buduje się na fundamentach z ławami schodkowymi. Pokazujemy, jak wykonać tam hydroizolacje przeciwwilgociowe.
Hydroizolacja słupa zbrojonego

Hydroizolacja słupa zbrojonego

Gdy na ławie fundamentowej (czasem poszerzonej) opiera się żelbetowy słup, wychodzące z niej pionowe pręty ze stali zbrojeniowej utrudniają wykonanie poziomych powłok hydroizolacyjnych. Jak uszczelnić takie miejsce?
Fundamenty bez wilgoci. Izolacje bitumiczne

Fundamenty bez wilgoci. Izolacje bitumiczne

Pokazujemy, jak prawidłowo wykonać izolację przeciwwilgociową z tanich i popularnych roztworów lub emulsji asfaltowych oraz pap.
Hydroizolacja na styku fundamentów istniejącej i dobudowanej części domu

Hydroizolacja na styku fundamentów istniejącej i dobudowanej części domu

Jak wykonać hydroizolację fundamentów budynku dostawianego do istniejącego i połączyć ją z hydroizolacją w starym domu? Przedstawiamy prawidłowy sposób zrobienia powłok wodochronnych.
Suche fundamenty. Hydroizolacja z papy od A do Z

Suche fundamenty. Hydroizolacja z papy od A do Z

Jednym z powszechnie stosowanych materiałów hydroizolacyjnych jest papa. Podpowiadamy, jak wybrać jej odpowiedni rodzaj i wykonać izolację.
Na ratunek wilgotnym murom – wtórna izolacja pozioma

Na ratunek wilgotnym murom – wtórna izolacja pozioma

W starych domach może nie być izolacji poziomej fundamentów. W nowych mogła zostać wadliwie wykonana. Jedną z metod jej odbudowania jest iniekcja, czyli wprowadzenie w strukturę muru specjalnego preparatu chemicznego, który przerwie podciąganie kapilarne wody.
Naprawa hydroizolacji fundamentów

Naprawa hydroizolacji fundamentów

Budowa niewykonanych wcześniej lub naprawa źle zrobionych izolacji to trudne i kosztowne zadanie, zwłaszcza w budynku już wykończonym i zamieszkanym. Pokazujemy, jak można uratować dom przed nawracającą wilgocią wnikającą przez ścianę fundamentową, która nie ma izolacji po wewnętrznej stronie.
Naprawa hydroizolacji

Naprawa hydroizolacji

Problemy z wilgocią w domu mogą się zacząć w każdym czasie. Ich przyczyny są bardzo różne: błędna metoda wykonania hydroizolacji, nieodpowiedni materiał bądź zwykła niestaranność wykonawców. Radzimy, jak nie popełniać błędów, oraz pokazujemy, jak naprawiano izolacje w kilku domach.