dodatek do muratora

Ochrona budynków przed wilgocią

Niebezpieczna wilgoć

Niebezpieczna wilgoć. Jakie są przyczyny zawilgoceń?

Wilgoć wpływa niekorzystnie na warunki życia i zdrowie mieszkańców. Niekiedy stanowi zagrożenie dla samego budynku. Woda może powodować zniszczenie tynków i elewacji, pogorszenie termoizolacyjności przegród, a nawet degradację struktury ściany.
Ochrona budynku przed wilgocią gruntową

Ochrona budynku przed wilgocią gruntową. Zasady izolowania piwnic i fundamentów

Kluczową rolę odgrywa hydroizolacja fundamentów. Zarówno przy budowie nowych, jak i renowacji starych budynków rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zawarte w projekcie muszą być dostosowane do terenu.
Hydroizolacja nowego domu

Hydroizolacja nowego domu. Materiały i wskazówki wykonawcze

Izolacja na ławach to pierwsza izolacja pozioma, którą wykonuje się w trakcie wznoszenia fundamentów. Materiał hydroizolacyjny układa się na wierzchu ław na całej ich szerokości. Najbardziej popularnym materiałem jest tu papa.
W starym domu

Najczęstsze przyczyny wilgoci w starym domu

Wilgoć jest problemem wielu starych domów i podstawowym kłopotem remontujących. Jeśli jednak nie znajdzie się pierwotnej przyczyny zawilgocenia elementów lub całego obiektu, miejscowe naprawy i doraźne remonty nie przyniosą trwałego efektu.
Wtórna izolacja pozioma

Wtórna izolacja pozioma. Wykonanie izolacji w istniejącym budynku

W starych budynkach z reguły nie ma izolacji poziomych. W nowszych jej niepoprawne wykonanie to jedna z częstych przyczyn zawilgocenia fundamentów i piwnic. Zwykle ten problem występuje jednocześnie z innymi mankamentami lub uszkodzeniami.
Wtórna izolacja pionowa

Wtórna izolacja pionowa – materiały i metody

Zawsze koniecznym elementem renowacji jest odtworzenie izolacji pionowej ścian piwnicy, aż do poziomu posadzki w piwnicy, a najlepiej aż do zewnętrznej krawędzi spodu ław.
Tynki renowacyjne

Tynki renowacyjne: właściwości i zastosowanie

W starych zawilgoconych budynkach często można zobaczyć na ścianach wykwity solne. Wytrącające się sole oddziałują destrukcyjnie. Najpierw zniszczeniu ulegają farby, w dalszym etapie tynki, a na końcu, o ile nie podejmie się odpowiednio wcześnie naprawy, nawet mur.