Patrycja Kaźmierczak

Odbiór robót budowlanych w umowie - jak zabezpieczyć interesy inwestora

Odbiór robót budowlanych w umowie - jak zabezpieczyć interesy inwestora

O właściwym uregulowaniu odbioru wykonanych prac należy pomyśleć już na etapie zawierania umowy o roboty budowlane. Warto w niej zapisać odpowiednie, kompletne i niebudzące wątpliwości postanowienia umowne.
Umowa z wykonawcą robót budowlanych. Co powinno się w niej znaleźć?

Umowa z wykonawcą robót budowlanych. Co powinno się w niej znaleźć?

Rzetelny wykonawca zrealizuje prace budowlane terminowo oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i projektem budowlanym, a przy okazji będzie respektować budżet kontrahenta. Jak takiego znaleźć i jak się z nim umówić?