Lokal usługowy w domu jednorodzinnym

Wymagania techniczne. Prawa sąsiadów

Martyna Sługocka
Martyna Sługocka

Oprócz mieszkania można mieć w domu jednorodzinnym również lokal usługowy. Musi on jednak spełniać warunki wynikające z przepisów budowlanych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Oznacza to, że w domu jednorodzinnym można wydzielić lokal usługowy bez względu na rodzaj zabudowy, w jakiej ten budynek się znajduje. Ważne jest jednak, aby lokal usługowy był drugim (a nie kolejnym) lokalem w tym budynku oraz żeby jego powierzchnia całkowita nie przekraczała 30% powierzchni całego budynku. Jeśli więc w budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne i lokal usługowy, to mamy do czynienia z budynkiem wielorodzinnym z częścią usługową (w przypadku budynków wielorodzinnych nie ma ograniczeń ...

Lokal usługowy w domu jednorodzinnym

rys. Tomasz Wawer

W artykule znajdziesz:

  • wyjaśnienie, jakiego rodzaju usługi można prowadzić na terenie zabudowy jednorodzinnej i co to znaczy nieuciążliwe
  • wskazanie, które przepisy warunków technicznych dotyczą lokali użytkowych w domach jednorodzinnych
  • sposób na wydzielenie lokalu użytkowego w istniejącym domu

 

zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 3/2019 Tekst Martyna Sługocka
warto przeczytać
tematy z okładki
Co nowego w oknach drewnianych
Producenci okien stale udoskonalają swoje wyroby, aby sprostały zarówno wymaganiom technicznym - termoizolacyjności, bezpieczeństwu - jak i obowiązującym trendom. Współczesne...
OKNA