Formalności budowlane

Remont budynku

Kiedy wymaga wizyty w urzędzie

Agnieszka Witulska
Agnieszka Witulska

Zanim go rozpoczniemy, musimy się upewnić, czy i jakie ciążą na nas obowiązki prawne. To ważne, bo przepisy inaczej traktują generalny remont łazienki, a inaczej wymianę zniszczonych dachówek.

W przepisach Prawa budowlanego zdefiniowano remont jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8).

Od 1 stycznia 2017 r. większość prac remontowych prowadzonych przy obiektach budowlanych – budynkach, budowlach i obiektach małej architektury – jest zwolniona z procedur administracyjnych na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1. Podlega nim jednak remont wszystkich zabytkowych willi oraz niektórych budynków i budowli.

rys. Tomasz Wawer

W artykule znajdziesz:

  • szczegółowe wyjaśnienie, kiedy remont domu jednorodzinnego wymaga zgody urzędowej (w formie przyjęcia zgłoszenia albo udzielenia pozwolenia)
  • opis formalności wymaganych dla remontu innych budynków (np. garaży) i obiektów budowlanych (np. szamba)
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 4/2018 Tekst Agnieszka Witulska
warto przeczytać
tematy z okładki
Dom niezależny od mediów
Najłatwiej jest wybudować dom na działce z wygodnym dostępem do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu. Kiedy chce się mieszkać...
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
Impregnaty techniczne do drewna konstrukcyjnego
Wszystkie konstrukcje drewniane wymagają zabezpieczenia przed wilgocią, wodą, grzybami, owadami oraz ogniem. Zobaczmy, jakie impregnaty techniczne rekomendują ich producenci.
IMPREGNACJA DREWNA