Z ORZECZNICTWA

Prawo do ulgi można odziedziczyć

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości

Agnieszka Witulska
Agnieszka Witulska

Co ze zwolnieniem od podatku, jeśli ktoś nie zdąży za życia wydać pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania lub domu na własne cele mieszkaniowe?

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok korzystny dla spadkobierców takich osób.

W jakiej sprawie zapadł

5 lipca 2013 r. syn Państwa X zawarł przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego A (który kupił w 2010 r.), a po trzech dniach podpisał przedwstępną umowę nabycia innego mieszkania – B.

Ostateczna umowa sprzedaży lokalu A została zawarta 9 września 2013 r. Natomiast zawarcie ostatecznej umowy kupna lokalu B zostało umówione na 16 października 2013 r. Zapłata za ten lokal nastąpiła w dwóch ratach płatnych: 8 lipca oraz 10 września 2013 r., przy czym lokal został odebrany już 10 lipca po uiszczeniu pierwszej raty. Wtedy też nabywca (syn Państwa X) rozpoczął prace remontowo-wykończeniowe. Niestety, zmarł 20 września 2013 r., czyli przed sfinalizowaniem transakcji kupna. Spadek po nim na podstawie dziedziczenia ustawowego nabyli jego rodzice (Państwo X) w częściach równych. 22 października 2013 r. zawarli w drodze aktu notarialnego ostateczną umowę kupna lokalu B.

Następnie zwrócili się do dyrektora izby skarbowej o udzielenie pisemnej interpretacji podatkowej. Zapytali, czy ulga z tytułu wydania środków ze sprzedaży jednej nieruchomości na nabycie drugiej jest prawem majątkowym, które podlega przejęciu przez spadkobierców, i czy fakt wydatkowania przez ich syna przed jego śmiercią dochodu ze zbycia mieszkania A na zakup mieszkania B – mimo niezawarcia przez niego umowy ostatecznej – uprawnia rodziców jako jego spadkobierców do skorzystania z przysługującego mu zwolnienia podatkowego. Ich zdaniem nie byli zobowiązani do zapłaty podatku od kwoty uzyskanej przez ich syna ze sprzedaży lokalu A – w takim stopniu, w jakim został on przeznaczony na zakup lokalu B.

W artykule znajdziesz:

  • wyjaśnienie, na czym polega ulga w podatku od sprzedaży mieszkania
  • omówienie dwóch wyroków sądowych przyznających ulgę mieszkaniową spadkobiercom
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 7/2018 Tekst Agnieszka Witulska
warto przeczytać
tematy z okładki
Panele fotowoltaiczne - rodzaje i zasada działania
Panele PV przetwarzają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną - tak zwaną zieloną, bo powstającą ze źródła odnawialnego. Można ją wykorzystać...
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
Cegły ceramiczne na nietynkowane mury i nawierzchnie
Bogata kolorystyka i wielość formatów sprawiają, że cegła doskonale wpisuje się w każdą architekturę. Poznajmy rodzaje wyrobów i ich parametry,...
CEGLANA ŚCIANA