Okresowe kontrole domu

Obowiązki właściciela

Agnieszka Witulska
Agnieszka Witulska

Żeby mieć zadbany i bezpieczny dom, konieczne są w nim systematyczne przeglądy. Podobnie jak w wypadku samochodu jest to obowiązkiem właściciela, a jego niedopełnienie może oznaczać kłopoty.

Przepisy prawa nakazują właścicielom i zarządcom budynków, aby zlecali wykwalifikowanym osobom przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli ich stanu technicznego (art. 62 Prawa budowlanego)oraz niezwłocznie dokonywali napraw, jeśli kontrola wykaże usterki, które mogłyby zagrozić życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia (art. 70 ust. 1).

Niewątpliwie systematyczne kontrole budynku leżą w interesie właściciela. Dzięki nim można uniknąć niespodziewanych awarii i z wyprzedzeniem zaplanować remont. Niestety, taki kompleksowy przegląd może kosztować kilkaset złotych, więc wiele osób ignoruje ten obowiązek. To niedobry pomysł. Trzeba pamiętać, że grożą za to wysokie kary (szczegóły w ramce). Ponadto niedokonywanie obowiązkowych kontroli i nieusuwanie wskazanych w ich trakcie usterek może skutkować tym, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, gdy zostanie stwierdzone, że przyczyniło się to do powstania szkody (takie zapisy znajdują się na ogół w ogólnych warunkach ubezpieczeń w części dotyczącej wyłączeń z odpowiedzialności).

rys. Tomasz Wawer

W artykule znajdziesz:

  • informacje, w jakich odstępach czasu należy sprawdzać stan techniczny poszczególnych elementów domu jednorodzinnego (wbrew obiegowym opiniom takich obowiązkowych kontroli wymagają nie tylko instalacje gazowe i komin!).

Dowiesz się też, kto może przeprowadzić kontrolę konstrukcji budynku, instalacji elektrycznej i gazowej, przewodów spalinowych i wentylacyjnych albo systemu grzewczego oraz jakie sankcje grożą właścicielowi za brak okresowych kontroli.

zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 3/2015 Tekst Agnieszka Witulska
warto przeczytać
tematy z okładki
Co nowego w oknach drewnianych
Producenci okien stale udoskonalają swoje wyroby, aby sprostały zarówno wymaganiom technicznym - termoizolacyjności, bezpieczeństwu - jak i obowiązującym trendom. Współczesne...
OKNA