Formalności budowlane

Obowiązki właściciela domu

Przeglądy, naprawy, dokumentacja

Martyna Sługocka
Martyna Sługocka

Oddanie domu jednorodzinnego do użytkowania nie oznacza, że nie mamy już żadnych obowiązków wynikających z przepisów budowlanych.

Właściciel powinien dbać o stałe utrzymywanie domu w dobrym stanie, a w razie potrzeby zapewnić jego naprawę. Przepisy Prawa budowlanego zobowiązują nas bowiem do tego, byśmy użytkowali obiekty budowlane w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywali je w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej (art. 61). Oprócz systematycznego przeprowadzania w nich robót konserwacyjnych i remontowych trzeba też dokonywać okresowych przeglądów i ocen stanu technicznego budynku (art. 62).

Powyższe obowiązki zawsze ciążą na właścicielu (ewentualnie zarządcy nieruchomości), nawet gdy oddał budynek do używania komuś innemu, na przykład najemcy. Nad ich wypełnianiem czuwają organy nadzoru budowlanego, które są uprawnione do nakładania mandatów za zaniedbania, kierowania spraw do sądu i wydawania decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

rys. Tomasz Wawer

W artykule znajdziesz:

  • podpowiedzi, jak dbać o nieruchomość,
  • informacje, jak często zlecać kontrole, kto może przeprowadzić kontrolę okresową i czy kontrolować systemy ogrzewania,
  • rady, jakie dokumenty trzeba zachować.
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 2/2018 Tekst Martyna Sługocka
warto przeczytać
tematy z okładki
Co nowego w oknach drewnianych
Producenci okien stale udoskonalają swoje wyroby, aby sprostały zarówno wymaganiom technicznym - termoizolacyjności, bezpieczeństwu - jak i obowiązującym trendom. Współczesne...
OKNA