Z orzecznictwa

Budowa przy granicy działki

Agnieszka Witulska
Agnieszka Witulska

Nie dostaniemy pozwolenia na budowę w granicy działki domu wyższego niż stojący przy niej budynek sąsiada. Nawet wtedy, gdy dopuszczają to zapisy decyzji o warunkach zabudowy albo planu miejscowego.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale podjętej 27 lutego 2017 r. (sygnatura II OPS 3/16) stwierdził, że gdy w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszczono usytuowanie budynku – w zabudowie jednorodzinnej – bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, nadal konieczne jest również spełnienie wymagań określonych w § 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W artykule znajdziesz:

  • przedstawienie sprawy, której dotyczył opisywany wyrok sądowy.

Dowiesz się też, jakie przepisy regulują kwestię odległości zabudowy od granicy działki i w jakich sytuacjach można postawić dom lub inny budynek tuż przy niej.

zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 8/2017 Tekst Agnieszka Witulska
warto przeczytać
tematy z okładki
Bezpieczna wentylacja w czasie epidemii i po niej
Do wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie, trzeba dostarczać świeże powietrze, przynajmniej do oddychania. Dlatego systemy wentylacji mamy dzisiaj wszędzie...
REKUPERATOR