Bądź gotowy do budowy

Do czego jest potrzebny architekt

Jak się z nim umówić

Agnieszka Witulska
Agnieszka Witulska

Zadania architekta w procesie budowlanym są ustawowo uregulowane. Warto jednak skorzystać z jego wiedzy i doświadczenia w szerszym zakresie. To może procentować lepszą kontrolą nad wydatkami i wyższą jakością prac budowlanych.

Mówiąc o architekcie, zwyczajowo mamy na myśli osobę zajmującą się projektowaniem obiektów budowlanych. Zgodnie z prawem jest to osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania wydanymi przez organ samorządu zawodowego (zazwyczaj też z tytułem magistra inżyniera architekta). Może ona pełnić tak zwaną samodzielną funkcję techniczną w budownictwie polegającą na projektowaniu, sprawdzaniu projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowaniu nadzoru autorskiego. Tylko u niej możemy zamówić opracowanie indywidualnego projektu budowlanego albo adaptację projektu architektonicznego wybranego z katalogu projektów gotowych (zawartość i forma tych dokumentów są ściśle regulowane w przepisach techniczno-budowlanych). Zakres usług oferowanych przez architektów jest jednak znacznie szerszy: to na przykład doradztwo przy wyborze działki, załatwianie wszelkich spraw urzędowych w imieniu inwestora i wreszcie nadzór nad realizacją budowy.

Do grona architektów zalicza się nie tylko projektantów budynków, ale także architektów krajobrazu i architektów wnętrz. Zamawiane u nich projekty ...

Do czego jest potrzebny architekt

Praca nad projektem, który spełni oczekiwania inwestorów, może potrwać nawet kilka miesięcy

fot. Leonardo da/SHUTTERSTOCK.COM

W artykule znajdziesz:

  • listę zapisów i postanowień, które powinno się zamieścić w umowie zawieranej z architektem
  • wyliczenie obowiązków i uprawnień projektanta budynku wynikających z przepisów prawa budowlanego i prawa autorskiego
  • podpowiedzi, w których momentach procesu inwestycyjnego i w jakim zakresie warto korzystać z wiedzy i doświadczenia architektów
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 4/2017 Tekst Agnieszka Witulska
warto przeczytać
tematy z okładki
Bezpieczna wentylacja w czasie epidemii i po niej
Do wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie, trzeba dostarczać świeże powietrze, przynajmniej do oddychania. Dlatego systemy wentylacji mamy dzisiaj wszędzie...
REKUPERATOR