Inwestor w urzędzie

Wiaty i altany

Agnieszka Witulska
Agnieszka Witulska

W nowelizacji Prawa budowlanego – która obowiązuje od 28 czerwca 2015 r. – zmieniono wymagania co do formalności urzędowych koniecznych przed wybudowaniem altany i wiaty. Nadal jednak nie znajdziemy w ustawie definicji tych obiektów (musimy się więc posługiwać pojęciami potocznymi), a ich rozróżnienie jest istotne ze względu na całkiem odmienne uregulowania.

Gdy budujemy wiatę

Postawienie wiaty nie wymaga żadnych formalności urzędowych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • powierzchnia zabudowy wiaty nie będzie większa niż 50 m2;
  • będzie usytuowana na działce, na której znajduje się dom mieszkalny albo jest przeznaczona pod takie budownictwo;
  • liczba takich wiat nie przekroczy dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, wiata wymaga pozwolenia na budowę. To oznacza, że trzeba zamówić u uprawnionego architekta kompletny projekt budowlany albo kupić gotowy projekt architektoniczno-budowlany wiaty i zamówić sporządzenie projektu zagospodarowania działki. Następnie należy złożyć w starostwie wniosek wraz z czterema egzemplarzami projektu i oświadczeniem o dysponowaniu

nieruchomością na cele budowlane. Konieczne będzie również zatrudnienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy.

Kiedy chcemy mieć altanę

Budowa altany zawsze wymaga akceptacji urzędowej. Wystarczy ją zgłosić w starostwie powiatowym, jeżeli:

  • powierzchnia zabudowy nie będzie większa niż 35 m2 oraz
  • liczba obiektów tej wielkości – takich jak parterowy budynek gospodarczy, garaż, oranżeria oraz właśnie altana – nie przekroczy dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

W zgłoszeniu podajemy rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Dołączamy oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (na urzędowym formularzu PB-3) oraz szkice zgłaszanej budowli. Budowę możemy rozpocząć po 30 dniach, jeśli starosta nie wyda sprzeciwu.

Gdy altana ma być większa albo jej budowa spowoduje przekroczenie limitu wymienionych wyżej obiektów, konieczne będzie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i dopełnienie związanych z tym obowiązków.

Jak odróżnić altanę od wiaty

Jak odróżnić altanę od wiaty

Wiata to lekka budowla w postaci dachu wspartego na słupach, częściowo lub zupełnie pozbawiona ścian, przeznaczona do celów użytkowych (na przykład parkowania samochodu albo przechowywania drewna kominkowego), a nie wypoczynkowych

fot. Andrzej Szandomirski
Jak odróżnić altanę od wiaty

Altana to niewielka, często ażurowa konstrukcja będąca elementem architektury ogrodowej lub obiektem służącym codziennej rekreacji, umożliwiającym wypoczynek i schronienie przed słońcem oraz deszczem

fot. Andrzej Szandomirski

Podstawa prawna:

  • art. 29 ust. 1 pkt 2 i 2c ustawy Prawo budowlane (j.t. DzU z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)
Wydanie: Murator 2/2016 Tekst Agnieszka Witulska
warto przeczytać
tematy z okładki
Perfekcyjnie bez względu na kolor
Malowanie nie jest trudne, nie trzeba być fachowcem, żeby sobie z nim poradzić. Grunt to dobrze się przygotować. Co warto...
MALOWANIE ŚCIAN
Z półki na półkę
Ażurowa konstrukcja schodów wspornikowych wygląda lekko i nowocześnie. Nie dzieli optycznie wnętrza i dobrze się prezentuje w otwartej strefie dziennej.
SCHODY METALOWE