Murator pomaga

Podatek od nieruchomości

Agnieszka Witulska
Agnieszka Witulska

Kto i kiedy płaci podatek?

Zapłata podatku od nieruchomości to obowiązek właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. W razie współwłasności obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Podatek staje się należny od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto nieruchomość (dom lub działkę budowlaną). Jeżeli więc kupimy ją 10 lutego, to podatek powinien być naliczany, począwszy od 1 marca. Inaczej jest, gdy wybudujemy dom. W tym wypadku obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po tym, w którym zakończyliśmy budowę albo w którym rozpoczęliśmy użytkowanie budynku przed jego ostatecznym wykończeniem. Jeśli zatem budowę domu zakończymy w kwietniu 2014 r., podatek za ten budynek zaczniemy płacić dopiero od 2015 r.

W artykule znajdziesz:

  • stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2014 r.

Dowiesz się też, jakie obowiązki ciążą na właścicielu/użytkowniku wieczystym działki, domu lub mieszkania w zakresie tego podatku i w jakim terminie powinien ich dopełnić.

zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 4/2014 Tekst Agnieszka Witulska
warto przeczytać