Murator pomaga

Podatek od nieruchomości

Agnieszka Witulska
Agnieszka Witulska

Kto i kiedy płaci podatek?

Zapłata podatku od nieruchomości to obowiązek właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości. W razie współwłasności obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Podatek staje się należny od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nabyto nieruchomość (dom lub działkę budowlaną). Jeżeli więc kupimy ją 10 lutego, to podatek powinien być naliczany, począwszy od 1 marca. Inaczej jest, gdy wybudujemy dom. W tym wypadku obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po tym, w którym zakończyliśmy budowę albo w którym rozpoczęliśmy użytkowanie budynku przed jego ostatecznym wykończeniem. Jeśli zatem budowę domu zakończymy w kwietniu 2014 r., podatek za ten budynek zaczniemy płacić dopiero od 2015 r.

W artykule znajdziesz:

  • stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2014 r.

Dowiesz się też, jakie obowiązki ciążą na właścicielu/użytkowniku wieczystym działki, domu lub mieszkania w zakresie tego podatku i w jakim terminie powinien ich dopełnić.

zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 4/2014 Tekst Agnieszka Witulska
warto przeczytać
tematy z okładki
Ogrzewanie podłogowe
Nowoczesne urządzenia grzewcze wytwarzają ciepło o niskich parametrach, więc w instalacjach przez nie zasilanych najlepiej sprawdza się ogrzewanie płaszczyznowe. W...
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Podstawowe zasady zestawiania kolorów
Nie jest tajemnicą, że udane zestawienie kolorów to klucz do pięknych wnętrz. Prezentujemy podstawowe zasady rządzące kolorami. Może dzięki lekturze...
FARBY DO WNĘTRZ