Nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką

Skutki podatkowe dla nabywcy

Stella Brzeszczyńska
Stella Brzeszczyńska

Transakcje na rynku nieruchomości mogą podlegać podatkowi dochodowemu lub od spadków i darowizn, VAT albo PCC. Czy nabywca domu lub działki obciążonych długiem hipotecznym zapłaci taki sam podatek jak w wypadku nabycia „pełnowartościowej” nieruchomości? Jak rozstrzygają to izby skarbowe i sądy?

Można zbyć nieruchomość obciążoną hipoteką (sprzedać, podarować, znieść jej współwłasność), lecz z chwilą przeniesienia własności obok dłużnika osobistego (czyli tego, kto zaciągnął dług) pojawia się dłużnik rzeczowy (nabywca nieruchomości), którego odpowiedzialność nabiera charakteru in solidum z dłużnikiem osobistym. Odpowiedzialność nowego właściciela jest ograniczona do nabytej nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości obciążonej hipoteką nie oznacza bowiem automatycznie cesji wierzytelności, którą hipoteka zabezpiecza. Dłużnikiem nadal jest ten, kto zaciągnął dług. Jednak z uwagi na charakter hipoteki nowy właściciel staje się potencjalnie zagrożony spłatą cudzego długu.

Możliwa jest także sytuacja, że jednocześnie ze zbyciem nieruchomości dochodzi za zgodą wierzyciela do cesji wierzytelności (długu) na nowego właściciela. Wówczas to on staje się jedynym dłużnikiem.

Nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką

rys. Tomasz Wawer

W artykule znajdziesz:

  • wskazanie, jakie podatki i w jakich sytuacjach mogą obciążać nabywcę nieruchomości
  • wyjaśnienie, jak ustala się wartość rynkową nieruchomości dla celów podatkowych i kiedy można ją pomniejszyć o ciążący na niej dług hipoteczny, a kiedy nie
  • kilka ważnych dla omawianych kwestii orzeczeń sądów administracyjnych
  • wytłumaczenie, na czym polega zabezpieczenie hipoteczne
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 6/2013 Tekst Stella Brzeszczyńska, doradca podatkowy
warto przeczytać