Energooszczędny znaczy drogi?

Dorota Bidzińska
Dorota Bidzińska

Nowe przepisy zmuszają do bardziej racjonalnego projektowania domów, przemyślanego doboru instalacji, a także do podniesienia kosztów inwestycji. Naprzeciw tym finansowym wyzwaniom wychodzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, proponując dotacje i preferencyjne kredyty.

Przed architektami, specjalistami z branży budowlanej, ale też inwestorami stają nowe wyzwania związane ze zmianami w „Warunkach technicznych”, które wchodzą w życie w 2021 r. Są one wynikiem wdrażania w naszym kraju dyrektywy unijnej z 19 maja 2010 r. W założeniu wszystkie kraje członkowskie poprzez stopniowe wprowadzanie zmian w przepisach mają dążyć do budowania w standardzie niemal zeroenergetycznym. Zmiany te są wypadkową europejskiej polityki klimatycznej i dążenia do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Na polskim gruncie nowelizacje w przepisach wprowadzane są etapowo. Jeden mamy już za sobą – pierwsze obostrzenia weszły w życie w 2014 r. Kolejne zmiany zaplanowano na lata 2017 i 2021. Najważniejsze wymogi to zmniejszenie maksymalnej wartości przenikania ciepła dla przegród oraz wprowadzenie limitów dla wskaźnika energii pierwotnej. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych wartość przenikania ciepła (U) dla ścian zewnętrznych może wynosić maksymalnie: U ...

Energooszczędny znaczy drogi?

Pierwszy polski dom pasywny zaprojektowany przez biuro Lipińscy Domy wybudowano już w 2006 r. pod Wrocławiem. Zapotrzebowanie budynku na ciepło wynosi 13,5 kWh/(m²·rok), a parametry przegród: U = 0,11 W/(m²·K) dla podłogi na gruncie i U = 0,1 W/(m²·K) dla ścian zewnętrznych

fot. LIPIŃSCY DOMY

W artykule znajdziesz:

  • rozważania na temat przepisów Warunków technicznych, które wejdą w życie w 2021 r. - konsekwencji tych zmian, kontrowersji, które budzą, obaw architektów z nimi związanymi
  • opinie i spostrzeżenia uczestników konferencji Muratora „Jakość budynku: energia – klimat – komfort” na temat m. in. restrykcyjnie niskich wartości wskaźnika EP, doboru sposobu ogrzewania, w tym ogrzewania biomasą, norm dotyczących energii pierwotnej i kocowej
  • informacje o systemie dopłat i kredytów preferencyjnych dostępnych w ramach programów NFOŚiGW
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 1/2016 Tekst Dorota Bidzińska
warto przeczytać
tematy z okładki
Bezpieczna wentylacja w czasie epidemii i po niej
Do wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie, trzeba dostarczać świeże powietrze, przynajmniej do oddychania. Dlatego systemy wentylacji mamy dzisiaj wszędzie...
REKUPERATOR