Energooszczędny znaczy drogi?

Dorota Bidzińska
Dorota Bidzińska

Nowe przepisy zmuszają do bardziej racjonalnego projektowania domów, przemyślanego doboru instalacji, a także do podniesienia kosztów inwestycji. Naprzeciw tym finansowym wyzwaniom wychodzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, proponując dotacje i preferencyjne kredyty.

Przed architektami, specjalistami z branży budowlanej, ale też inwestorami stają nowe wyzwania związane ze zmianami w „Warunkach technicznych”, które wchodzą w życie w 2021 r. Są one wynikiem wdrażania w naszym kraju dyrektywy unijnej z 19 maja 2010 r. W założeniu wszystkie kraje członkowskie poprzez stopniowe wprowadzanie zmian w przepisach mają dążyć do budowania w standardzie niemal zeroenergetycznym. Zmiany te są wypadkową europejskiej polityki klimatycznej i dążenia do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Na polskim gruncie nowelizacje w przepisach wprowadzane są etapowo. Jeden mamy już za sobą – pierwsze obostrzenia weszły w życie w 2014 r. Kolejne zmiany zaplanowano na lata 2017 i 2021. Najważniejsze wymogi to zmniejszenie maksymalnej wartości przenikania ciepła dla przegród oraz wprowadzenie limitów dla wskaźnika energii pierwotnej. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych wartość przenikania ciepła (U) dla ścian zewnętrznych może wynosić maksymalnie: U ...

Energooszczędny znaczy drogi?

Pierwszy polski dom pasywny zaprojektowany przez biuro Lipińscy Domy wybudowano już w 2006 r. pod Wrocławiem. Zapotrzebowanie budynku na ciepło wynosi 13,5 kWh/(m²·rok), a parametry przegród: U = 0,11 W/(m²·K) dla podłogi na gruncie i U = 0,1 W/(m²·K) dla ścian zewnętrznych

fot. LIPIŃSCY DOMY

W artykule znajdziesz:

  • rozważania na temat przepisów Warunków technicznych, które wejdą w życie w 2021 r. - konsekwencji tych zmian, kontrowersji, które budzą, obaw architektów z nimi związanymi
  • opinie i spostrzeżenia uczestników konferencji Muratora „Jakość budynku: energia – klimat – komfort” na temat m. in. restrykcyjnie niskich wartości wskaźnika EP, doboru sposobu ogrzewania, w tym ogrzewania biomasą, norm dotyczących energii pierwotnej i kocowej
  • informacje o systemie dopłat i kredytów preferencyjnych dostępnych w ramach programów NFOŚiGW
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 1/2016 Tekst Dorota Bidzińska
warto przeczytać
tematy z okładki
Ogrzewanie podłogowe
Nowoczesne urządzenia grzewcze wytwarzają ciepło o niskich parametrach, więc w instalacjach przez nie zasilanych najlepiej sprawdza się ogrzewanie płaszczyznowe. W...
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Podstawowe zasady zestawiania kolorów
Nie jest tajemnicą, że udane zestawienie kolorów to klucz do pięknych wnętrz. Prezentujemy podstawowe zasady rządzące kolorami. Może dzięki lekturze...
FARBY DO WNĘTRZ