Dom w kontekście

Natalia Przesmycka
Natalia Przesmycka

Często mówi się o architekturze, że dobrze lub źle wpisuje się w architektoniczny kontekst miejsca. Co to właściwie oznacza?

Mówiąc o kontekście architektonicznym miejsca, odnosimy się do bardzo szerokiego pojęcia krajobrazu kulturowego, czyli takiego, który jest kształtowany przez człowieka. Może być piękny i harmonijny lub chaotyczny i zdegradowany. Wszystko, co nas otacza – poza niewielkimi obszarami naszej planety nienaruszonymi działaniem człowieka – to krajobraz kulturowy. Przekształcanie go jest procesem ciągłym i nieuniknionym.

Kontekst architektoniczny tworzą budynki – nie tylko ich wygląd, lecz takie powiązania między nimi. W zależności od ich wyglądu, wieku, stanu zachowania czy cech regionalnych ten kontekst może być bardziej jednoznaczny i cenniejszy lub słabszy oraz nieokreślony. Gdy jest wyrazisty, może być jednym z elementów tożsamości miejsca. Dobrym przykładem ilustrującym to zagadnienie są niektóre miejscowości, w których zachowano dużo architektury tradycyjnej lub ciągle buduje się w nawiązaniu do lokalnej tradycji (na przykład Kazimierz Dolny, część miejscowości uzdrowiskowych). Wyrazisty kontekst architektoniczny może tworzyć również zabudowa młodsza, ale jednolita stylistycznie.

Dziś, w drugim dziesięcioleciu XXI w., krajobraz kulturowy zurbanizowanych obszarów Polski jest w większości zdegradowany. Najgorzej jest na obrzeżach miast. Zjawisko tak zwanej suburbanizacji, czyli rozwoju zabudowy na terenach podmiejskich, dotychczas użytkowanych najczęściej rolniczo, objęło całą Polskę. Młode „przedmieścia” wyglądają równie chaotycznie w różnych częściach kraju, a za przyczyny takiej sytuacji można uznać w równym stopniu brak planów miejscowych oraz niewrażliwość inwestorów i projektantów na otoczenie.

Dom w kontekście

Budując domy, przekształcamy krajobraz. Czy uda się go jednocześnie chronić? Na pewno jest to w naszym interesie – każdy przecież chce mieszkać w ładnym miejscu

fot. Andrzej T. Papliński

W artykule znajdziesz:

  • rozważania na temat tego, kiedy warto otwierać się na kontekst architektoniczny
  • wskazówki, co można zrobić, by mieszkać w piękniejszym otoczeniu
  • rady, jak dobierać kolorystykę materiałów wykończeniowych domu
  • rozważania dotyczące zasady umiarkowania w architekturze
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 8/2014 Tekst architekt Natalia Przesmycka
warto przeczytać
tematy z okładki
Optymalne ocieplenie
Czy warto ocieplić ściany grubszą warstwą izolacji niż przewidziana w projekcie domu? Sprawdzamy, czy w każdej sytuacji się to opłaca.
IZOLACJA TERMICZNA
Jak urządzić nieduży salon
Wprawdzie niewielki salon skazuje nas na pewne ograniczenia, ale może też mieć niepodważalne zalety. Przede wszystkim jest przytulny, a to...
ARANŻACJA SALONU