Zacienianie i ograniczenie nasłonecznienia jako element ustalenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego

Paweł Detko
Paweł Detko

Do obowiązków projektanta należy – zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy Prawo budowlane (po nowelizacji z 2015 r.) – określenie obszaru oddziaływania obiektu. Doniosłym skutkiem praktycznym i prawnym ustalenia granic tego obszaru jest dopuszczenie lub niedopuszczenie sąsiadów do udziału w opiniowaniu decyzji o pozwoleniu na budowę na prawach strony postępowania. Dlatego jeśli obszar oddziaływania zostanie określony nieprawidłowo, to w pewnych okolicznościach – gdy niepowiadomieni wcześniej jako strona sąsiedzi udowodnią błąd w ustaleniu granic tego obszaru – nawet prawomocna decyzja może być uchylona w części albo w całości, a podjęta budowa wstrzymana lub budynek niedopuszczony do użytkowania.

Jednym z kryteriów określenia obszaru oddziaływania projektowanego budynku jest zachowanie dostępu do światła i słońca w obiektach na nieruchomościach sąsiednich w rezultacie podjętej budowy. Jeśli na skutek błędnej oceny projektanta obszar oddziaływania zostanie określony zbyt wąsko, sąsiedzi dopiero w momencie ...

Zacienianie
rys. Agnieszka i Marek Sterniccy

W artykule znajdziesz:

  • instrukcję, jak ustalić wysokość przesłaniania jednego budynku przez drugi i jak wyznaczyć minimalną - zgodną z przepisami  - odległość między nimi
  • odpowiedź na pytanie, czy dom stawiany w pobliżu granicy z niezabudowaną działką może mieć dowolną wysokość
  • wyjaśnienie, w jaki sposób należy sprawdzać, czy projektowane lokale mieszkalne będą wystarczająco nasłonecznione oraz czy nie zabiorą światła słonecznego lokalom już istniejącym
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Warunki techniczne dla budynków Tekst Paweł Detko
warto przeczytać
tematy z okładki
Ogrzewanie podłogowe
Nowoczesne urządzenia grzewcze wytwarzają ciepło o niskich parametrach, więc w instalacjach przez nie zasilanych najlepiej sprawdza się ogrzewanie płaszczyznowe. W...
OGRZEWANIE PODŁOGOWE
Podstawowe zasady zestawiania kolorów
Nie jest tajemnicą, że udane zestawienie kolorów to klucz do pięknych wnętrz. Prezentujemy podstawowe zasady rządzące kolorami. Może dzięki lekturze...
FARBY DO WNĘTRZ