Nowe pozwolenie wodnoprawne

Jakie inwestycje go wymagają; jak i gdzie je uzyskać.

Martyna Sługocka
Martyna Sługocka

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego rzadko dotyczy osób prywatnych. Korzystają one głównie z uproszczonej procedury zgłoszenia wodnoprawnego, którą omówiliśmy w „Muratorze” 5/19. Pozwolenie może być jednak konieczne, gdy planujemy na przykład instalację wodnej pompy ciepła albo budowę domu na terenie zagrożonym powodzią.

W przepisach Prawa wodnego – obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. - zmieniono rodzaje inwestycji wymagających pozwolenia wodnoprawnego, a także procedurę uzyskiwania tej decyzji.

Co ważne, pozwolenie wodnoprawne trzeba uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę (art. 388 ust. 2 pkt 1 Ustawy - Prawo wodne)oraz przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych albo zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Uzyskane pozwolenie wodnoprawne dołącza się do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia budowy.

pozwolenie-wodnoprawne.jpeg
fot. Tomasz Wawer

W artykule znajdziesz:

  • dla jakich robót jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
  • instrukcję, jak przygotować wniosek o pozwolenie wodnoprawne
  • gdzie załatwić te formalnosci i ile trzeba za nie zapłacić
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 9/2019 Tekst Martyna Sługocka
warto przeczytać
tematy z okładki
Bezpieczna wentylacja w czasie epidemii i po niej
Do wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie, trzeba dostarczać świeże powietrze, przynajmniej do oddychania. Dlatego systemy wentylacji mamy dzisiaj wszędzie...
REKUPERATOR