Z orzecznictwa

Kupno mieszkania za zadatek

Czy przysługuje ulga w podatku

Agnieszka Witulska
Agnieszka Witulska

Gdy chcemy sprzedać mieszkanie i kupić inne, możemy mieć problem z zachowaniem takiej kolejności tych transakcji, żeby fiskus nie odmówił nam prawa do ulgi podatkowej. NSA wydał ostatnio dwa wyroki korzystne dla podatników w tej sytuacji.

Sprzedaż mieszkania, domu albo działki przed upływem pięciu lat od ich nabycia lub wybudowania podlega opodatkowaniu (chodzi tu o pięć lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie). Podatek wynosi 19% uzyskanego dochodu, który oblicza się jako różnicę między uzyskaną ceną sprzedaży nieruchomości a kosztami jej nabycia bądź wybudowania wraz z poniesionymi na nią nakładami (na przykład na rozbudowę albo modernizację).

Podatku można uniknąć bądź go znacznie pomniejszyć, jeśli uzyskane ze sprzedaży środki wyda się w ciągu dwóch lat, licząc od końca roku, w którym nieruchomość została sprzedana, na własne cele mieszkaniowe. Może to być między innymi kupno innego mieszkania i jego remont.

W artykule znajdziesz:

  • opis problemów, jakie mieli podatnicy chcący skorzystać z ulgi w podatku od sprzedaży
  • uzasadnienie korzystnych dla nich wyroków sądowych
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 4/2018 Tekst Agnieszka Witulska
tematy z okładki
Bezpieczna wentylacja w czasie epidemii i po niej
Do wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie, trzeba dostarczać świeże powietrze, przynajmniej do oddychania. Dlatego systemy wentylacji mamy dzisiaj wszędzie...
REKUPERATOR