Budowa zjazdu z drogi na działkę

Jak uzyskać zezwolenie. Jakie są opłaty

Martyna Sługocka
Martyna Sługocka

Prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi. Konieczne są też dodatkowe formalności. Ich niedopełnienie grozi karami pieniężnymi.

Jednym z warunków budowy domu jest to, żeby działka miała dostęp do drogi publicznej. Bez tego nie ma możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Nie można też podzielić nieruchomości, jeżeli wydzielane działki miałyby nie mieć takiego dostępu (art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Przez dostęp do drogi nie należy rozumieć wyłącznie bezpośredniego zjazdu na nią. Musi jednak istnieć możliwość połączenia działki budowlanej z taką drogą. Oznacza to, że działka powinna albo bezpośrednio graniczyć z drogą publiczną (zarządca drogi musi zgodzić się na budowę zjazdu), albo mieć do niej dostęp przez drogę wewnętrzną (za zgodą właściciela drogi wewnętrznej na korzystanie z niej) lub przez służebność gruntową ustanowioną na cudzej działce (wpisaną do księgi wieczystej). Wskazanie przez właściciela działki, że będzie do niej ...

rys. Tomasz Wawer

W artykule znajdziesz:

  • instrukcję, jak i gdzie uzyskać zgodę na lokalizację nowego zjazdu lub przebudowę istniejącego oraz na zajęcie pasa drogowego na czas budowy
  • wskazanie, kiedy budowa zjazdu z drogi na działkę wymaga zgłoszenia w starostwie powiatowym, a kiedy pozwolenia na budowę
  • wyjaśnienie, kto ponosi koszty budowy zjazdu - właściciel działki czy drogi
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 9/2016 Tekst Martyna Sługocka
warto przeczytać
tematy z okładki
Co nowego w oknach drewnianych
Producenci okien stale udoskonalają swoje wyroby, aby sprostały zarówno wymaganiom technicznym - termoizolacyjności, bezpieczeństwu - jak i obowiązującym trendom. Współczesne...
OKNA