Katarzyna Księżniak-Kosmala

Nie sprzedasz, komu chcesz. Ograniczenia w sprzedaży nieruchomości

Nie sprzedasz, komu chcesz. Ograniczenia w sprzedaży nieruchomości

Nie zawsze właściciel ma swobodę w zbywaniu swojej nieruchomości. Może go w tym ograniczać przysługujące komuś prawo pierwokupu albo odkupu. Wyjaśniamy, na czym to polega, oraz omawiamy, na jakich zasadach odbywa się wywłaszczenie.
Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości

Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości

Takich ograniczeń jest wiele. Wynikają z przepisów zawartych w różnych aktach prawnych. Warto je poznać, bo mogą utrudnić, a nawet zniweczyć plany budowlane niezorientowanego nabywcy nieruchomości.