Inwestor w urzędzie

Budowa pompy ciepła

Czy wymaga projektu i zezwolenia

Martyna Sługocka
Martyna Sługocka

Pompy ciepła pozwalają ogrzać dom za pomocą naturalnych źródeł energii takich jak powietrze, woda czy grunt. Niedawno wprowadzono znaczne ułatwienie w zakresie formalności związanych z ich montażem. Nie oznacza to jednak, że urządzenia te nie podlegają żadnej kontroli. Czasami potrzebne są dodatkowe zgody i dokumenty.

Zapis dotyczący pomp ciepła pojawił się w ustawie Prawo budowlane dopiero 11 września 2013 r. Od tej pory – zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 i art. 30 ust. 1montaż pomp ciepła nie wymaga ani uzyskania pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Użycie przez ustawodawcę pojęcia „montaż” może budzić wątpliwości, na przykład czy wykonanie gruntowej pompy ciepła jest montażem, czy może jednak budową, do której nie ma zastosowania powyższe zwolnienie. Należy przyjąć, że ustawodawca działa racjonalnie i zwolnienie ze stosowania przepisów Prawa budowlanego dotyczy wszystkich pomp ciepła (z wyjątkiem jednego elementu wodnej pompy, co zostanie dalej wyjaśnione). Świadczy o tym również kontekst, w jakim zapis dotyczący pomp ciepła pojawił się w ustawie. Dokonana zmiana wynika bowiem z konieczności wprowadzenia do prawa polskiego regulacji unijnych, których celem jest ułatwienie przyłączania instalacji odnawialnych źródeł energii (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywy nr 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej). Skoro wszystkie państwa unijne obowiązuje tak zwana prounijna wykładnia prawa, to nie ma wątpliwości, że użycie przez polskiego ustawodawcę określenia „montaż pomp ciepła” dotyczy również instalacji, które są niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.

Budowa pompy ciepła

rys. Tomasz Wawer

W artykule znajdziesz:

  • szczegółowe omówienie formalności urzędowych wymaganych w wypadku montażu różnych rodzajów pompy ciepła przeznaczonych do ogrzewania domu jednorodzinnego (powietrznej, gruntowej, wodnej).

Dowiesz się, w jakich sytuacjach trzeba zamówić wykonanie projektu robót geologicznych, sporządzenie dokumentacji geologicznej albo hydrogeologicznej, a kiedy trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 3/2015 Tekst Martyna Sługocka
tematy z okładki
Panele fotowoltaiczne - rodzaje i zasada działania
Panele PV przetwarzają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną - tak zwaną zieloną, bo powstającą ze źródła odnawialnego. Można ją wykorzystać...
DOM ENERGOOSZCZĘDNY
Cegły ceramiczne na nietynkowane mury i nawierzchnie
Bogata kolorystyka i wielość formatów sprawiają, że cegła doskonale wpisuje się w każdą architekturę. Poznajmy rodzaje wyrobów i ich parametry,...
CEGLANA ŚCIANA