Przyłączenie do sieci

Agnieszka Szajkowska
Agnieszka Szajkowska

Choć zysk ze sprzedaży energii nie jest duży, to warto z tej możliwości skorzystać. Załatwianie związanych z tym formalności nie jest bardzo uciążliwe.

Obowiązujące od 11 września 2013 r. przepisy prawa energetycznego ułatwiły przyłączanie do sieci mikroinstalacji, w tym ogniw fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.

Ułatwienie polega przede wszystkim na wprowadzeniu możliwości sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w domowej mikroinstalacji przez osobę niebędącą przedsiębiorcą.

Spółki energetyczne są zobowiązane do kupowania energii pochodzącej z mikroinstalacji przyłączonych na obszarze ich działania. Płacą za nią 80% średniej ceny sprzedaży energii na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym (ogłasza ją prezes URE do 31 marca każdego roku; w 2013 r. średnia cena wyniosła 181,55 zł/MWh.

Formularze zgłoszenia mikroinstalacji pobiera się ze stron internetowych operatorów systemu dystrybucyjnego. O pomoc w wypełnieniu najlepiej poprosić instalatora

fot. Magdalena Niezabitowska-Krogulec

W artykule znajdziesz:

  • informację, w jakich sytuacjach wystarczy zgłosić u dystrybutora energii przyłączenie mikroinstalacji do sieci eletroenergetycznej, a w jakich konieczne jest złożenie wniosku o warunki przyłączenia i podpisanie nowej umowy.

Dowiesz się też, jakie są zasady rozliczania energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci oraz czy po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii będą one korzystniejsze dla osób, które zainwestowały w takie urządzenia.

zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Fotowoltaika w domu Tekst Agnieszka Szajkowska
warto przeczytać
tematy z okładki
Bezpieczna wentylacja w czasie epidemii i po niej
Do wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie, trzeba dostarczać świeże powietrze, przynajmniej do oddychania. Dlatego systemy wentylacji mamy dzisiaj wszędzie...
REKUPERATOR