Montaż stropu

Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk

Strop pełni bardzo ważną funkcję w budynku, dlatego podczas jego budowy należy polegać na wiedzy i doświadczeniu kierownika budowy, który sprawdza deskowanie, zbrojenie i betonowanie.

Stropy to ważne, nośne elementy konstrukcyjne, dlatego w trakcie budowy nie można nic samodzielnie zmieniać w ich układzie i grubości. Wybór stropu nie zależy od tego, jakie materiały murowe zastosowano na ściany. Decyduje o tym projektant konstrukcji, który w zależności od cech geometrycznych budynku – kształtu rzutu, rozpiętości w świetle podpór i przewidywanego obciążenia – proponuje odpowiedni system stropowy. Uwzględnia przy tym możliwości techniczne wykonania stropu, łatwość jego montażu, dostępność materiałów w okolicy budowy, możliwość transportu elementów na budowę oraz optymalizuje proponowane rozwiązanie pod względem ekonomicznym.

Stropy należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów. Są one dostępne niemal dla każdego rodzaju systemu stropowego. W przypadku stropów żelbetowych powstających na budowie informacje wykonawcze są zawarte w projekcie. Kierownik budowy zawsze powinien poinstruować wykonawcę, jak należy budować dany strop i na jakich zasadach będą dokonane odbiory. To pozwoli wykluczyć nieporozumienia ...

Zbrojenie stropu monolitycznego nie może leżeć bezpośrednio na deskowaniu, tylko na podkładkach dystansowych zapewniających właściwą otulinę z mieszanki betonowej

fot. Andrzej T. Papliński
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: 15 najważniejszych momentów budowy Tekst Tomasz Rybarczyk
tematy z okładki
Bezpieczna wentylacja w czasie epidemii i po niej
Do wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie, trzeba dostarczać świeże powietrze, przynajmniej do oddychania. Dlatego systemy wentylacji mamy dzisiaj wszędzie...
REKUPERATOR