Planuj, buduj, licz

Instalacja kanalizacyjna

Marcin Dąbrowski
Marcin Dąbrowski

Układa się ją stopniowo: część przed rozpoczęciem budowy domu i na jej wczesnym etapie, część po zamknięciu stanu surowego, resztę podczas prac wykończeniowych. Potem trudno już cokolwiek zmienić bez kucia ścian lub posadzki albo rozkopywania działki.

1. Planuj

Ścieki z domu możemy odprowadzać do lokalnej lub centralnej sieci kanalizacyjnej, szamba albo przydomowej oczyszczalni ścieków.

Najwygodniej jest korzystać z sieci kanalizacyjnej, ale wiele wsi i małych miejscowości, a nawet obrzeży dużych miast w Polsce jej nie ma. Jednak gdy w pobliżu działki istnieje odnoga takiej sieci, właściciele nieruchomości muszą się do niej przyłączyć. Zostanie im to narzucone w warunkach zabudowy, o które będą musieli wystąpić przed wybudowaniem domu.

W okolicy nieskanalizowanej przeważnie odprowadza się ścieki do bezodpływowego zbiornika, z którego muszą być okresowo wywożone do punktów zlewowych.

Można też, jeśli na przeszkodzie nie staną niesprzyjające warunki gruntowo-wodne na działce albo brak zgody lokalnych wydziałów ochrony środowiska na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do gruntu lub zbiornika wodnego, wybudować małą oczyszczalnię ścieków i usuwać do niej nieczystości z pojedynczego gospodarstwa domowego.

W każdym z tych ...

Instalacja kanalizacyjna.jpeg

Zgoda na przyłączenie budynku do sieci pozostaje w gestii przedsiębiorstwa będącego jej właścicielem. Trzeba się do niego zwrócić z wnioskiem o warunki przyłączenia

fot. Andrzej T. Papliński

W artykule znajdziesz:

  • zasady projektowania instalacji kanalizacyjnej
  • najważniejsze informacje dotyczące układania instalacji wewnętrznej i przykanalika
  • orientacyjne koszty instalacji w domu jednorodzinnym
zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 4/2019 Tekst Marcin Dąbrowski
warto przeczytać
tematy z okładki
Bezpieczna wentylacja w czasie epidemii i po niej
Do wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie, trzeba dostarczać świeże powietrze, przynajmniej do oddychania. Dlatego systemy wentylacji mamy dzisiaj wszędzie...
REKUPERATOR