Dom Dostępny na rok 2021

Okna według wymagań na rok 2021

Robert Geryło
Robert Geryło

Od lat okna mają znacznie lepsze parametry cieplne, niż wymagają tego przepisy. W nowelizacji Warunków technicznych dostosowano wymagania do możliwości wynikających ze znacznego postępu technicznego w ich produkcji. Jednocześnie zaostrzono wymagania chroniące przed przegrzewaniem pomieszczeń w okresie letnim.

Już dzisiaj są dostępne wyroby spełniające wymagania, które będą obowiązywać od roku 2021, więc warto uwzględnić ich zastosowanie w budynkach nowych i poddawanych renowacji. Dodatkowo, zgodnie z już obowiązującymi wymaganiami, jeżeli współczynnik przenikania ciepła przegrody przezroczystej jest nie większy niż 0,9 W/(m2·K), nie ma ograniczenia dotyczącego jej dopuszczalnej maksymalnej powierzchni

fot. Andrzej Szandomirski, projekt: Marek Szcześniak

Zgodnie z dyrektywą europejską 2010/31/UE od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki powinny się charakteryzować niemal zerowym zapotrzebowaniem na energię niezbędną do ich ogrzewania. Nowy standard energetyczny należy uzyskać dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię oraz jak największemu wykorzystaniu źródeł odnawialnych. W tym celu zmieniono warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki w Polsce. Przyjęto, że od 2021 r. jednorodzinne domy mieszkalne powinny się charakteryzować wskaźnikiem zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wykorzystywaną do ogrzewania, wentylacji pomieszczeń oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej na poziomie poniżej 70 kWh/(m2∙rok) i dodatkowo, w budynkach wyposażonych w instalację chłodzenia pomieszczeń, do 5 kWh/(m2∙rok) przeznaczonych na ten cel. Na zbliżonym poziomie wprowadzono również wymagania w odniesieniu do innych rodzajów budynków mieszkalnych – 65 kWh/(m2∙rok) i dodatkowo 5 kWh/(m2∙rok) na ...

W artykule znajdziesz:

  • informacje, jak rodzaj oszklenia wpływa na izolacyjność okien
  • wyjaśnienie, co składa się na bilans cieplny okna
  • podpowiedzi, jakiej ochrony przeciwsłonecznej potrzebują okna, aby wnętrza się nie przegrzewały

Znajdziesz także przykłady z oferty rynkowej - okna z drewna i z PCW, które już dziś spełniają wymagania na 2021 r.

zamkniety
Aby przeczytać cały artykuł, kup dostęp do Muratora ONLINE

Będziesz korzystać z całego Murator.pl, w tym archiwum, dodatków i wydań specjalnych

Wydanie: Murator 1/2015 Tekst Robert Geryło, Instytut Techniki Budowlanej
warto przeczytać
tematy z okładki
Bezpieczna wentylacja w czasie epidemii i po niej
Do wszystkich miejsc, w których przebywają ludzie, trzeba dostarczać świeże powietrze, przynajmniej do oddychania. Dlatego systemy wentylacji mamy dzisiaj wszędzie...
REKUPERATOR