Wojciech Dymowski

Budowa tarasu drewnianego

Budowa tarasu drewnianego

Mieszkańcy chcieli z niego korzystać przez jak największą część roku. Analiza rozkładu światłocienia w przylegającym do domu ogrodzie przesądziła o kształcie tarasu i rozmieszczeniu na nim funkcji.