Ile kosztują ściany

Za dobrą cenę

Tekst Ewa Trusewicz, kosztorysy Marcin Gościmski

Chłodne kalkulacje pokazują, że budowa ścian nadziemnych to przeciętnie 11% całkowitego kosztu budowy domu jednorodzinnego.

Musisz sie zapisać na wydanie by móc je czytać. Zapisz mnie!