Planowanie ogrzewania

Wybór źródła ciepła

Tekst Agata Szczygielska-Dynia, Marcin Dąbrowski

Każdy dom mieszkalny całoroczny trzeba ogrzewać. Potrzebny jest do tego zestaw urządzeń i elementów dodatkowych nazywany popularnie źródłem ciepła. Jakie źródła ciepła są do wyboru? Jak zaplanować miejsce na nie?

Musisz sie zapisać na wydanie by móc je czytać. Zapisz mnie!