Monika Arczyńska

Co mówią o nas nasze domy

Co mówią o nas nasze domy

To, jakie domy buduje się i budowało, zależy nie tylko od obowiązujących przepisów, dostępnych materiałów i sprawności architektów. Równie duże znaczenie mają tu sytuacja gospodarcza, coraz większa mobilność społeczna i przemiany obyczajowe.