Nawożenie

Pokarm dla roślin

Elżbieta Borkowska-Gorączko, Anna Skórkowska

Stosowanie nawozów ma utrzymać lub zwiększyć zwartość w glebie składników pokarmowych potrzebnych roślinom oraz między innymi poprawić jej odczyn i strukturę. Dzięki nawozom rośliny otrzymują potrzebny im pokarm, rosną zdrowo i lepiej kwitną oraz owocują.

Musisz sie zapisać na wydanie by móc je czytać. Zapisz mnie!