Kotłownia

Odpowiednie warunki dla kotła

Tekst Karolina Wrona

W zależności od tego, jakim paliwem zasilane jest źródło ciepła, wymagania odnośnie pomieszczenia są rożne. Dotyczą one przede wszystkim minimalnej kubatury, odpowiedniej wentylacji, wymiarów i rodzaju komina, do którego będą podłączone.

Musisz sie zapisać na wydanie by móc je czytać. Zapisz mnie!