Instalacja c.w.u.

Od źródła ciepła do kranów

Tekst: Piotr Laskowski, Szymon Firląg

W domach niskoenergetycznych zapotrzebowanie na moc grzewczą do przygotowania ciepłej wody użytkowej może być większe niż na ogrzewanie pomieszczeń. Jak więc dobierać moc urządzeń grzewczych, by zapewnić komfort użytkowania c.w.u.?

Musisz sie zapisać na wydanie by móc je czytać. Zapisz mnie!