Pompy ciepła

Energia z natury

Tekst: Piotr Laskowski

Nie emitują zanieczyszczeń, bo są zasilane energią elektryczną, a większość dostarczanego przez nie ciepła pochodzi z energii słonecznej. Wybierają je ci, którym zależy na niskich kosztach utrzymania. Urządzenia te mogą dostarczać energię odbieraną z gruntu albo z powietrza.

Musisz sie zapisać na wydanie by móc je czytać. Zapisz mnie!