Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła

Centrala z kanałami

Tekst: Piotr Laskowski

W domach niskoenergetycznych bardzo często stosuje się wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła (rekuperację). Bez niej trudno osiągnąć określony dla nich standard.

Musisz sie zapisać na wydanie by móc je czytać. Zapisz mnie!