dodatek do muratora

Warunki techniczne dla budynków - 2018

Warunki techniczne dla budynków obowiązujące od stycznia 2018. Aktualne przepisy z komentarzami

Warunki techniczne dla budynków obowiązujące od stycznia 2018. Aktualne przepisy z komentarzami

Pobierz aktualny tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z zaznaczonymi fragmentami, które zostały zmienione najnowszą nowelizacją (obowiązującą od 1 stycznia 2018). W komentarzach wyjaśniamy nowe regulacje.